Obavijest vinogradarima

Na većini lokacija vinova loza nalazi se u feno-fazi vunastog pupa do otvaranja prvih listića ovisno o lokalitetu. Toplo vrijeme s noćnim temperaturama oko 7oC i dnevnima oko 200C potiču rano kretanje vegetacije.

Savjetujemo vinogradare neka izvrše prvu ovogodišnju preventivnu zaštitu svojih vinograda protiv Crne pjegavosti (Phomopsis viticola) i drugih gljivičnih bolesti drveta vinove loze.

Koristiti treba pripravak na bazi bakra. To su npr. Nordox 75 WG, Cuprablau Z 35 WG, Champion 50 WG, Cuprocaffaro 50 WP, ili sl.

Relativno visoke temperature (preko 200C) u pravilu prati i prisutnosti loznih grinja oko pupova pa se protiv istih preporuča i preventivna zaštita pripravkom na bazi sumpora kao što je: Sumpor WG-80, Brimflo SC, Cosavet DF, Chromosul 80, Kalinosul 80 WG, Kumulus DF, Thiovit Jet ili sl.

Savjetujemo da odabrani pripravak na bazi sumpora primjenjujete u maksimalno dopuštenim dozama po hektaru i odvojeno od primjene bakrenim pripravkom.

Korištena sredstva obavezno koristiti u količinama i na način naveden u uputama o korištenju. Obavezno vodite i evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

 

mr.sc. Ivica Lovrinčević

e-mail: ivica.lovrincevic@mps.hr

 

Pripremi za ispis