Obavijest ratarima na području Gorskog Kotara

Određenie vrsta korova – širokolisni (bročika, kamilica, mišjakinja, čestoslavica, crvena mrtva kopriva, divlji mak,…) i travni (mišji repak, slakoperka, vlasnjača, divlja zob,…) mogu prezimiti u usjevu žitarice te mu u proljeće biti konkurent i oduzimati mu prostor, svijetlo, hranu i vodu. Preporuka je pregledati usjeve ozimih žitarica i po potrebi izvršiti zaštitu od korova.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi Ministarstva poljoprivrede: https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb

Izabrati herbicid ovisno o vrsti žitarice, vrsti korova, te fenofazi razvoja žitarice.

Za suzbijanje širokolisnih korova mogu se koristiti Starane 250, Pluss, Tomigan 250 EC, Fluxyr 200 EC, Hurler, Starline, Biathlon 4D, Nuance, Tribe 75 WG, Trailer,  Tridente, Trick, Grody.

Jednogodišnje širokolisne i uskolisne korove suzbijaju: Tornado forte, Carmina forte, Legacy plus Pallas 75 WG, Hussar OD, Sekator OD, Corello Duo i dr.

Ukoliko su u usjevu prisutni uskolisni korovi, mogu se upotrijebiti Axial 50 EC, Foxtrot ili Sunda.

Najbolji učinak u suzbijanju korova postiže se kad su travni korovi u fazi 1-3 lista, a širokolisni u fazi 2-6 listova.

Preporučena sredstava primijeniti sukladno uputama proizvođača i u skladu sa Fitosanitarnim informacijskim sustavom (FIS). Pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja koju je potrebno čuvati u razdoblju od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide. Ambalažni otpad od sredstava za zaštitu bilja također treba propisno zbrinjavati.

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

E-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Pripremi za ispis