Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Većina koštičavog voća se nalazi u fazi bubrenja lisnih pupova do početka cvatnje, te je potrebno provesti tretiranje protiv bolesti lista koštičavog voća jednim od pripravaka na bazi : dodina, cirama difenkonazola, kaptana itd. (ovisno o dozvoli prema fitosanitarnom informacijskom sustavu).

Kod vrsta na kojima je započela cvatnja (marelice)  provesti zaštitu protiv paleži cvjeta i mladica (Monilinia spp.) pripravcima na osnovi aktivnih tvari: ciprodinil, difrnkonazol, ciprodinil+fludioksonil, boskalid+piraklostrobin.

U vrijeme cvatnje poljoprivrednih kultura zabranjena je primjena pesticida opasnih za pčele, uključujući medonosne pčele, solitarne pčele i bumbare.

Korovna flora u višegodišnjim nasadima mora biti pokošena u trenutku tretiranja pesticidima koji su opasni za pčele i bumbare.

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu !!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti!!       

   

Marko Borić, mag.ing.agr

e-mail: marko.boric@mps.hr

Pripremi za ispis