Obavijest proizvođačima lijeske

Nakon rezidbe i završetka cvatnje, odnosno nakon pojave prvih listića preporuka je primijeniti sredstva na bazi bakra koji će zaštititi lijesku od infekcije bakteriozama, te gljivičnim uzročnicima: CHAMPION WG 50, AIRONE SC

Također je potrebno planirati zaštitu protiv lijeskove grinje (Phytophus avellanae) pripravcima na bazi sumpora koji imaju sporedno akaricidno djelovanje: CHROMOSUL 80, KUMULUS DF, MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS

Primjena sumpora je poželjna pri temperaturama 18ᴼ – 25ᴼC, te se ne smiju miješati s mineralnim uljima.

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača !

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida !

Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način, te voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima !!

                                                                                                                 Marko Borić, mag.ing.agr.,

                                                                                                                 e-mail: marko.boric©mps.hr

Pripremi za ispis