Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Breskva , nektarina, marelica i šljiva  su već u stadiju cvatnje. Trenutačni vremenski uvjeti praćeni oborinama znatno pogoduju infekciji i širenju bolesti –  paleži cvijeta i sušenja rodnih grančica (Monilia laxa).

Stoga bi valjalo, nakon što se smire vremenski uvjeti, provesti zaštitne mjere protiv spomenute bolesti s jednim od dozvoljenih organskih pripravaka: SIGNUM ili SWITCH 62,5 WG ili TELDOR SC 500

ili s nekim drugim prema  Fitosanitarnome  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi ( https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Zaštitne mjere bi bilo dobro ponoviti krajem cvatnje zbog različitoga sortimenta u nasadu . Tada bi valjalo u zaštiti nektarine dodati i neko od dozvoljenih sredstava prema  Fitosanitarnome  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi ( https://fis.mps.hr/trazilicaszb/) protiv štetnika tripsa.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenoga sredstva za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

 

 

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr. 

  E – mail: Ivan.Simicevic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis