Obavijest poljoprivrednim proizvođačima uljane repice

Proteklih 10-tak dana bilježimo prosječne dnevne temperature oko 10 °C dok su najveće zabilježene temperature bile i 19 °C. Praćenjem ulova repičinog sjanika (Meligethes aeneus) u žutim posudama, na nekim lokacijama ulov je u kritičnom broju. Vizualnim pregledom nekih parcela primijećena je pojava ovog štetnika, no ne u kritičnom broju. Stoga upozoravamo proizvođače da prate pojavu kao i prognoze vremena. Uljana repica ovisno o lokaciji i sjetvama je u fenofazi BBCH (30-50). Preglede vršiti u toplijem dijelu dana kada je aktivnost štetnika veća, najava meteorologa je i blaži pad temperatura tijekom slijedećih dana.

Ukoliko u narednim danima utvrdite kritičan broj ovih štetnika ovisno o fenofazi potrebno je provesti tretiranje (ako je prošlo prošlo više od 7 dana od zadnjeg tretiranja također provjertit populaciju). Repice su većinom u fenofazi kada su cvjetni pupovi pokriveni lišćem.

Kritični brojevi ovise o fenofazi uljane repice:

Cvjetni pupovi pokriveni lišćem – 0,8-1 sjajnik po terminalnom cvatu.

Cvjetni pupovi vidljivi, ali nediferencirani – 1-1,5 sjajnik po terminalnom cvatu.

Početak diferencijacije cvjetnih pupova – 2-3 sjajnika po terminalnom cvatu.

Prilikom odabira insekticida voditi računa da postoji problem sa rezistentnosti na određene skupine insekticida ovisno o područjima RH. Podatke o rezistentnosti možete naći na web adresi; https://rezistentnost-szb.hr/.

Odabir insekticida obaviti i prema podatcima o dozvoli iz baze Fitosanitarnog informacijskog sustava.

Posljednjih godina bilježimo jake pojave ovih šetnika i u kasnijim fenofazama uljane repice neposredno prije cvatnje ili u početku cvatnje. Tad već počinje let pčela i ta tretiranja mogu biti štetna za te korisne kukce.U protekloj godini bilo je upotrebe insekticida u tako kasnim fazama. Upozoravam poljoprivrednika da prema članku 71 Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 profesionalni korisnici ne smiju u vrijeme cvatnje poljoprivrednih kultura koristiti pesticide opasne za pčele.

Profesionalni korisnici pesticida moraju prije obavljanja svakog tretiranja obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku, ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele.

Primjena insekticida treba biti u skladu sa uputama.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu. Vođenje evidencije uporabe SZB, atestiranje strojeva , skladištenje i zbrinjavanje ambalaže SZB te korištenje zaštitne opreme obveze su propisane: Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 te Pravilnikom o uvjetovanosti NN26/2023.

Jadranka Berić dipl .ing. zaštite bilja

E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

Pripremi za ispis