Obavijest poljoprivrednim proizvođačima jabuke , kruške i dunje

U nasadima jezgričavog voće došlo je do kretanja vegetacije. Ovisno o lokaciji i sorti nalazimo fenofaze od pucanje pupa, pojavu zelenih listića pa i pojavu mišjih ušiju mišjih.

Prema podatcima iz susjednih zemalja koje prate dozrelost askospora najznačajnije bolesti jabuke i kruške krastavosti jabuke i kruške (Venturia inaegualis), utvrđen je dozrelost istih. Za ostvarivanje prvih primarnih infekcija u ovim fazama jabuke potreban je period vlaženja lista i odgovarajuće temperature. Prema najavama meteorologa moguće su pojave lokalanih oborima u slijedećim danima.

Stoga upozoravamo proizvođače da prate prognoze i prije oborina izvrše prvu zaštitu protiv bolesti nekim od pripravaka na bazi bakra.

Bakrenim pripravcima smanjuje se infektivni potencijal patogena bakterijske paleži jabuke (Erwinia amylovora) i raka jabuke (Nectria galligena).

U nasadima gdje je obavljen zimski pregled i utvrđen je kritičan broj jaja lisnih ušiju (Aphididae), jaja crvenog pauka (Panonycus ulmi) ili prisutnost štitastih ušiju (Quadraspidiotus perniciosus), tretiranje je moguće provesti bakrenim pripravcima uz dodatak mineralnog ulja.

Srednje dnevne temperature kreću se oko 10 °C tako da je potrebno vršiti pregled nasada na pojavu jabučnog cvjetara (Anthonomus pomorum).Kritičnim brojem smatra se 15 odraslih insekata na 100 pregledanih pupova ili 15% pupova sa zabilježenim ubodima kod slabijeg potencijala cvjetnih pupova ili 30 % kod jakog potencijala rodnosti.

Obaviti pregled i ukoliko utvrdite štetnika u kritičnom broju, potrebno je izvršiti tretiranje nekim od slijedećih pripravaka: Decis 2,5 EC ili Poleci plus.

U nasadima kruške pratiti pojavu odraslih oblika i odlaganje jaja kruškine buhe (Psylla sp).Smanjenje populacije ovih štetnika može se provesti tretiranjem kruške sredstvima na bazi kaolinskim gline.

Postavljanjem crvenih ljepljivih ploča i bočica s 50 % -tnim etilnim alkoholom može se pratiti pojavu potkornjaka (Scolytidae), a ujedno se time smanjuje i populacija tih štetnika. Za praćenje ovih štetnika dovoljan je 1 lovka po ha , a za smanjivanje populacije 8-10 lovki po ha.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu. Vođenje evidencije uporabe SZB, atestiranje strojeva , skladištenje i zbrinjavanje ambalaže SZB te korištenje zaštitne opreme obveze su propisane : Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 te Pravilnikom o uvjetovanosti NN26/2023 .

Jadranka Berić dipl .ing. zaštite bilja

E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

Pripremi za ispis