Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Državni hidrometeorološki zavod okarakterizirao je veljaču kao ekstremno toplu, a temperature prva četiri dana ožujka su također iznad prosjeka. Sve je to rezultiralo ubrzanim kretanjem vegetacije koštičavog voća pa su tako breskve i nektarine, ovisno o sorti i lokaciji, u fazi nabubrenih pupova do pojave zelenog vrška, a marelice su u fazi cvatnje.

Oborine u narednim danima mogu pogodovati razvoju jačih infekcija uzročnikom kovrčavosti lista breskve i nektarine (Taphrina deformans) te paleži cvijeta i sušenja izboja (Monilinia laxa) na marelici.

 Za preventivnu zaštitu od kovrčavosti lista breskve u fazi nabubrenih pupova mogu se koristiti pripravci na osnovi bakra, a nakon otvaranja pupova pripravci Chromodin S-65, Syllit 544 SC, Nativo 75 WG, Ziram 76 WG, Scab 480 SC, Difcor i Argo. Kovrčavost lista se može spriječiti samo kvalitetnom preventivnom zaštitom dan ili dva prije najavljene kiše.

Pripravci Nativo 75 WG, Syllit 544 SC i Scab 480 SC dozvoljeni su i za zaštitu od kovrčavosti lista na nektarini.

Preventivnu zaštitu marelica u fazi cvatnje moguće izvršiti pripravcima kao što su Teldor SC 500, Chorus 50 WG, Nativo 75 WG, Switch 6,25 WG, Revyona, Difcor ili  mikrobiološkim  pripravakom Serenade Aso.

 Na ostalom koštičavom voću koje je još uvijek u fazi nabubrenih pupova moguće je za preventivnu zaštitu od bolesti koristiti neki od pripravaka na osnovi bakra.

S obzirom da počinje cvatnja voćaka, pčele koje oprašuju cvjetove postaju ugrožene zbog primjene opasnih sredstava za zaštitu bilja. Zbog toga je Zakonom o održivoj uporabi pesticida  (NN 46/22) propisano:

– u vrijeme cvatnje poljoprivrednih kultura zabranjena je primjena pesticida opasnih za pčele, uključujući medonosne pčele, bumbare i solitarne pčele.

– profesionalni korisnici pesticida moraju prije obavljanja svakog tretiranja obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku, ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele.

– flora i korovna flora koja služi za zatravljivanje u višegodišnjim nasadima ne smije biti u cvatnji odnosno mora biti pokošena u trenutku tretiranja pesticidima koji su opasni za pčele, uključujući medonosne pčele, bumbare i solitarne pčele, ili se mora na drukčiji način spriječiti da pesticid ne dođe s njom u dodir.

 Prilikom odabira sredstva za zaštitu bilja vodite računa o tome je li njegova primjena dozvoljena na kulturi koju tretirate!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

 

Pripremi za ispis