Obavijest tržnim proizvođačima oraha

Orah (Juglans regia) spada u skupinu voćaka koja ne zahtijeva posebnu pozornost i brigu radi suzbijanja štetnih organizama, pa je stoga pogodan za ekološki uzgoj. Stoga nasade oraha često podižu vlasnici koji svoje poljoprivredno zemljište žele iskoristiti na što jednostavniji način bez većih agrotehničkih aktivnosti. Ako se stručnim voćarskim pristupom želi u nasadima oraha nešto zaraditi tada treba što prije formirati rodni volumen i umanjiti pojavu neželjenih organizama u mladim nasadima.

Među štetnim organizmima životinjskog podrijetla zadnjih osam godina dominantan problem postaje orahova muha (Rhagoletis completa) (razvija jednu generaciju godišnje u drugom dijelu ljeta!), a povremeno se dojavljuju štete od drugih uzročnika “crvljivosti” (npr. jabučni savijač – Cydia pomonella). Vrlo rijetko na orasima pronalazimo lisne uši i grinje. Od uzročnika biljnih bolesti u Međimurju je vrlo česta, a pojavljuje se gotovo svake sezone siva pjegavost oraha (Gnomonia leptostyla). Povremeno smo pronalazili bakterijsku tamnu pjegavost i palež – uglavnom u mladim nasadima (Xanthomonas campestris pv. juglandis).

Iznadprosječno vlažni i kišoviti svibanj i lipanj, a naknadno sparni srpanj sve više pogoduju razvoju bolesti voćaka iz skupine pjegavosti i paleži lišća, a često su napadnuti i plodovi. Uzročnik sive pjegavosti oraha (Gnomonia leptostyla) prezimi na otpalom zaraženom lišću, oboljelim plodovima koji ostaju pod stablima ili na mladicama zaraženim u prethodnoj vegetaciji. Na lišću je prepoznajemo po okruglastim i ovalnim ili poligonalnim pjegama s tamnijim rubom, a zaraženi središnji dio je sive boje. Pjege su u početku male, promjera do 2 mm, ali tijekom razvoja bolesti “dostignu” veličinu 2 cm ili više. Jače zaraze pogoduju međusobnom spajanju susjednih pjega, pa time nastaje smeđe uvijanje i sušenje lišća, uz prijevremeno otpadanje tijekom kolovoza i rujna! Na plodovima se pjegavost razvija u obliku okruglastih, udubljenih, nekrotičnih (mrtvih) pjega u zelenoj lupini. Ako se zaraze mladi plodovi dolazi do njihova propadanja i otpadanja. U slučaju kasnijih zaraza ostaju na stablima ali su sitniji od zdravih, imaju slabije razvijene jezgre i manje su ukusni. Mogu mumificirati (potpuno pocrne i smežuraju), pa ostaju visjeti na stablima do kasno ujesen ili tijekom zime. Takvi plodovi predstavljaju izvor bolesti u narednoj sezoni. Gljivica Gnomonia leptostyla formira u prezimljujućim oboljelih orahovim organima (lišću, plodovima, izbojcima) posebna zatvorena plodišta (periteciji), otporna na niske temperature. Iz njih se tijekom proljetnih mjeseci oslobađaju infektivne spore za prve ili primarne zaraze. Oslobađanje tzv. “zimskih spora” traje za toplijih proljetnih kišnih dana tijekom travnja, svibnja i moguće još početkom lipnja.

U kontinentalnom su dijelu naše zemlje zimska plodišta uzročnika bolesti formirana krajem ožujka ili početkom travnja. Jedan sat nakon jednosatnog vlaženja starih i oboljelih listova, a kada su temperature veće od 10°C, oslobađaju se zimske askospore. Zračne ih struje nanose na vlažno lišće, a najpovoljnija temperatura za infekciju jest 21°C, pri relativnoj vlažnosti 96-100 %! Kritično razdoblje za usmjerene zaštite oraha protiv ove bolesti traje od sredine travnja do sredine lipnja! Krajem svibnja obično primjećujemo prve simptome na lišću. Za vlažnih i toplih ljetnih mjeseci ostvaruju se tzv. sekundarne ili ljetne (naknadne) zaraze, tek nakon kojih nastupa epifitocija bolesti. Kiša širi tzv. “ljetne spore” bolesti iz “otvorenih plodišta” koja nastaju na mjestima primarnih zaraza. Siva pjegavost prvenstveno napada lišće i plodove oraha. U našoj se zemlji ova bolest oraha može suzbijati registriranim anorganskim fungicidima bakra (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) ili nekim organskim pripravcima! Mjere tretiranja treba započeti od druge polovice ili krajem travnja, te naročito tijekom svibnja i lipnja! Ovisno o količini i rasporedu oborina, mjere zaštite bi u kritičnom razdoblju trebalo ponoviti nakon 50-60 mm oborina. U cvatnji oraha ne koristiti bakarne fungicide!

Na lišću i plodovima oraha u našoj su zemlji opisane i neke druge gljivične bolesti: npr. bijela pjegavost orahova lista (Microstoma juglandis), antraknoza (Gleosporium epicarpi) i sušenje grančica oraha (Phomopsis juglandina). Primjena površinskih fungicida na osnovi bakra i mankozeba umanjuje i pojavu ovih uzročnika bolesti!

Tretiranje spomenutim pripravcima važno je provoditi u plantažnim nasadima oraha manjeg starosti i manjeg volumena gdje škropivom možemo zahvatiti veći dio krošnje! Pri većim i pojedinačnim stablima uz okućnice (vikendice) važno je skupiti i uništiti sve zaraženo lišće iz prethodne sezone, te maknuti bolesne („mumificirane“) plodove! Sve osušene grane odstraniti rezidbom!

Tretiranje bakarnim pripravcima (ili kombinacijom bakarno-mineralnih sredstva za zaštitu bilja namijenjenih kasnom zimskom tretiranju u voćarstvu) važno je provoditi u plantažnim nasadima gdje se na deblima primjećuju znakovi raka kore, te u nasadima koji su proteklih sezona bili oštećeni različitim elementarnim nepogodama (npr. niske temperature, tuča, naplavna voda i sl.)!

Nastavlja je iznadprosječno toplo vremensko razdoblje: još od 2. veljače 2024. u svim danima su izmjerene najviše dnevne temperature zraka u rasponu od 10,93°-18,62°C! Prosječna temperatura zraka je u proteklom mjesecu umjesto očekivanih 0,7°C iznosila čak 7,51°C! Oborina u proteklom razdoblju pada relativno malo, te su zabilježene samo dvije “kišne epizode”: u prvom tjednu 2024. je izmjereno 45,2 mm (01.1.-07.1.) a početkom druge deka veljače 25,6 mm (10.2.-12.2.)! Nadalje će dnevne temperature biti u rasponu 10-16°C, ali od sredine tjedna uz sjeverna zračna strujanja očekujemo nešto niže jutarnje temperature (1°C ili moguće mraz) (08.3.)!

Mjere zaštite je najbolje provesti za mirnog vremena, pri temperaturama zraka većim od 5°C i povišenoj relativnoj vlažnosti zraka, uz nešto veći utrošak škropiva. U plantažnim nasadima oraha u punoj rodnosti utrošiti barem 650-800 litara škropiva/ha.

VAŽNO: Moguće je prve mjere zaštite obaviti kombiniranim pripravcima koji sadrže bakar + mineralno ulje, registriranim za primjenu u orahu ili različitim voćnim vrstama! U manjim nasadima uz okućnice ili vikendice ove mjere je moguće obaviti na većini voćnih vrsta. Dopuštenje za amatersku primjenu imaju u našoj zemlji pripravci: Cuprablau-Z 35 WG, Neoram WG, Bordoška juha 20 WP Manica, Mineralno svjetlo ulje, Ovitex EC i Bijelo ulje EC!

VAŽNO: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis