Obavijest proizvođačima agruma

U razvojnom stadiju mirovanja pupa nakon obavljene rezidbe a prije kretanja vegetacije uputno je provesti preventivne mjere zaštite nasada agruma od  uzročnika bakterijskih i gljivičnih oboljenja nekim od pripravaka na osnovi bakra : Nordox 75 WG, Neoram WG, Cuprablau Z 35 WG, Bordoška juha , Cuprocaffaro 50 WP, Bordoška Juha 20 WP Airone SC dr.

Kako bi se učinkovito suzbili prezimljujući oblici štitastih uši, lisnih uši i grinja bakrenom pripravku je uputno dodati pripravak na osnovi mineralnog ulja (Bijelo ulje, Mineralno svijetlo ulje, Promanal neu , Oviprom  top i dr.)

Prije obavljanja zaštite uputno je ukloniti sve bolesne i oštećene grančice ili grane, odstraniti mumificirane plodove unutar krošnje te ih uništiti spaljivanjem ili zakopavanjem.

Mjere zaštite provesti za mirna vremena uz povećani utrošak škropiva. Važno je  voćke „okupati“ sa svih strana, jer uzročnici bolesti i štetnika prezimljuju na kori, pukotinama i ljuskicama pupova.

Pripravci na osnovi bakra smiju se koristiti do otvaranja pupova!

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: ( https://fis.mps.hr/trazilicaszb/)

Sredstava za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedenim na etiketi za uporabu.

Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti niti primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.

Profesionalni korisnici SZB su dužni voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine.

Ivana Tomac Talajić  dipl. ing. agr.

E-mail: Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr

Pripremi za ispis