Obavijest voćarima

Pozivamo i  savjetujemo proizvođače jezgričavog voća, intenzivnih nasada jabuka i krušaka da izvrše zimsko prskanje voćaka jer se  nasadi jabuka nalaze u fazi B, – bubrenja pupova, nasadi krušaka u fazi C otvaranje pupa, stoga savjetujemo izvršiti zaštitu protiv bakterijskog paleža (Erwinia amylovora) i čađave krastavosti (Venturia inaequalis).

Za zimsko ili „plavo prskanje „ primijenite jedan  od  pripravaka na bazi bakra: Bordoška juha Caffaro 20 WP, Bordoška juha  20 WP Manica, Nordox 75 WG, Champion, Neoram WG, Cuprablau Z 35 WG ili gotovu  kombinaciju bakrenog preparata i mineralnog ulja: Modro ulje.

Zimsko ili tzv “Plavo prskanje” obaviti po mirnom vremenu i sa svih strana oprskati kako krošnje tako i debla voćaka i utrošiti što više škropiva.

Povećanjem temperature moguća je pojava jabučnog cvjetara( Anthonomus pomorum). Najčešće su ugroženi  voćnjaci jabuka uz rubove šuma, kritičnim brojem se smatra 20-30 jedinki metodom otresanja  100 izboja.

Marelice  su u fazi  pune ili  završetka cvatnje preporučujemo ponoviti  zaštitu od  uzročnika koji uzrokuje sušenje cvjetova, grančica i grana (Monilia laxa) prije najavljenih oborina. Tretiranje izvršiti jednim  od pripravaka: Difcor, Chorus 50 WG, Signum, Nativo 75 WG , Switch 62,5 WG,  Teldor SC 500.

Nasadi bresaka i nektarina  su u fazi cvatnje pa bi prije  oborina trebalo izvršiti zaštitu od uzročnika sušenja grančica i grana monilija (Monilia laxa) i  upotrijebiti jedan od fungicida: Chorus 50 WG, Luna experience, Teldor SC 500, Switch 62,5, Signum, Nativo 75 WG.

U šljivicima koji su u fazi početka cvatnje izvršiti zaštitu fungicidim prije oborina te primijeniti protiv uzročnika monilije (Monilia.laxa:): Chorus 50 WG, Teldor SC 500, Switch 62,5, Signum, Nativo, Difcor. 

U nasadima trešnje koji su u fazi bijelih balona i početka cvatnje primijeniti protiv uzročnika monilije (Monilia. laxa): Chorus 50 WG, Luna experience, Teldor SC 500, Switch 62,5, Signum, Nativo 75 W.

 

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede

Korisnici sredstava za zaštitu bilja trebaju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima.

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

 E-mail: durdica.ksenek@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis