Obavijest proizvođačima uljane repice

Pregledom usjeva uljane repice utvrđena je prisutnost velike (Ceutorhynchus napi) i male (Ceutorhynchus pallydactilus) repičine pipe.

Proizvođači bi trebali za toplijeg dijela dana obavezno pregledati svoje usjeve i prema potrebi izvršiti prvu zaštitu protiv ovih štetnika kada se utvrdi kritični broj.

Kritičnim brojem za navedene štetnike smatra se:

  • Velika repičina pipa: 1 pipa/ na 5 biljaka ili 10-20 pipa po lovnoj žutoj posudi
  • Mala repičina pipa: 1 pipa/ na 40 biljaka ili 1 pipa /1 m²

Tretiranja obavljati u dijelu dana kada su više temperature i nema vjetra. U slučaju pada dnevnih temperatura provođenje zaštite odgoditi.

Za suzbijanje repinih pipa na tržištu su registrirani insekticidi: Mospilan 20 SG, Mavrik Flo , Karate zeonPoleci plus, Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Cythrin max i dr.

Sukladno  Zakonu o održivoj primjeni pesticida (NN 46/2022), ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele, profesionalni proizvođači moraju prije obavijestiti Hrvatski pčelarski savez u propisanom roku.

 

Sredstva za zaštitu bilja potrebno je koristiti sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom Ministarstva poljoprivrede(FIS baza).

Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način, voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja  i čuvati račune za kupljena sredstva za zaštitu bilja.

Sanja Vuković, dipl.ing.agr.
sanja.vukovic@mps.hr

Pripremi za ispis