Obavijest voćarima

Prema prognozama,  i u narednim danima očekuje nas natprosječno toplo vrijeme koje pogoduje bubrenju pupova koštićavog voća. Stoga preporučujemo obavljanje mjera zaštite usmjerenih na uzročnika kovrčavosti  lista (Taphrina deformans),sušenja cvjetova i grančica (Monilinia laxa),kao i uzročnika šupljikavosti lista (Stigmina carpophila).

Preporučujemo uporabu pripravaka na osnovi bakra : Nordox 75 WG, Neoram WG, Cuprablau Z 35  WG,Cuprocaffaro 50 WP, Bordoška juha Caffaro 20 WP ili  Bordoška juha 20 WP Manica ,Champion WG 50.

Potrebno je napraviti pregled na  prezimljujuće oblike  štitastih uši, jaja lisnih uši i crvenog voćnog pauka te za suzbijanje istih  bakrenom pripravku  dodati mineralno ulje: Bijelo ulje EC, Mineralno svijetlo ulje  ili  koristiti gotovu tvorničku kombinaciju bakra i mineralnog ulja (Modro ulje).

Pripravci na osnovi bakra smiju se koristiti do fenofaze otvaranja pupa.

Mjere zaštite  u voćnjaku provodite za mirna vremena, uz dovoljan utrošak škropiva prema uputama na etiketi sredstva za zaštitu bilja a nakon tretiranja ispunite evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

Pripravke za zaštitu bilja  koristite u skladu s dozvolom i registracijom na kulturi  u  Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) ,dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

.

mr.sc.Ivana Župić,dipl.ing.agr.

 e-mail: Ivana.Zupic@mps.hr

Pripremi za ispis