Preporuka vlasnicima trajnih nasada oraha

Pregledom komercijalnih nasada oraha u Osječko-baranjskoj županiji, može se zaključiti kako su stabla oraha u fenofazi zimskog mirovanja tj. izgubila su u ovisnosti od sortimenta, više od 90 % lisne mase te je pravo vrijeme za obavljanje zimske zaštite kako bi se smanjio infektivni potencijal gljivičnih i bakterijskih oboljenja u vegetacijskoj sezoni 2024. godine.

Najčešći i najopasniji uzročnici bolesti na orahu su: siva pjegavost (Gnomonia leptostyla) i trulež plodova (Gleosporium epicarpi) tzv. antraknoze oraha, bakterijska pjegavost (Xanthomonas arboricola pv. juglandis) čije zimske spore prezimljavaju na otpalom lišću te bakterijski rak oraha (Botryosphaeria dothidea), koji se posljednjih godina naglo širi u nasadima oraha.

Zimska zaštita nasada oraha vrlo je važna agrotehnička mjera posebno u nasadima u kojima je tijekom ovogodišnje vegetacije zabilježen jači napad prethodno navedenih bolesti kao i u nasadima koji su oštećeni djelovanjem niskih proljetnih temperatura ili zbog ledotuče. Iako zimsku zaštitu oraha otežava činjenica velike visine i volumena krošnje (stariji nasadi), ista se ipak može provesti uz neke prilagodbe na mlaznicama vučenih ili nošenih raspršivača (tzv. turbo mlaznice).

Za kasno-jesensku zaštitu oraha u RH registrirani su pripravci na bazi bakarnog hidroksida uz dodatak parafinskog ulja (Modro ulje), bakarnog oksiklorida (Cuprablau Z 35 WG u dozi 1,6-1,7 kg/ha, Neoram WG – u koncentraciji 0,45 %) ili kombinacija bakarnog sulfata i kalcijevog hidroksida (Bordoška juha Caffaro 20 WP – u koncentraciji 1,5 %, VAŽNO: ne smije se miješati s korektorima pH, okvašivačima i folijarnim gnojivima). Navedeni pripravci apliciraju se uz korištenje što većih količina vode po jedinici površine (1.500-2.000 l/ha), kako bi se osigurala ravnomjerna raspodjela škropiva po čitavoj krošnji (tzv. „kupanje“ stabala).

Preporuka je koristiti sve pripravke u ovom periodu u maksimalno dozvoljenim dozama po jedinici površine.

Vlasnicima solitarnih stabala oraha na okućnicama preporučuje se uz zimsku zaštitu, skupljanje otpalog lišća kao i plodova koji su uništeni napadom orahove muhe te njihovo spaljivanje. Također, kako bi se smanjio infektivni potencijal gljivičnih oboljenja i potencijalno pucanje kore (mrazopuc), preporuka je premazivanje debala oraha i nižih skeletnih grana (bijeljenje), gašenim vapnom uz dodatak močivog sumpora i soli. Okvirne količine navedenih komponenti su: 10 lit. vode + 5 kg gašenog vapna + 0,5 kg močivog smpora (Chromosul ili Sumpor SC) + 0,5 kg soli.

Nadalje, preporučuje se voćarima koji su tijekom ovogodišnje vegetacije u nasadima oraha imali srednje do jak napad orahove muhe (Rhagoletis completa), da međuredni prostor unutar nasada obrade agrotehničkom mjerom plitkog oranja ili tanjuranja kako bi se zimske kukuljice orahove muhe izbacile na površinu i izložile niskim temperaturama. Plitka međuredna obrada smanjuje i infektivni potencijal prethodno navedenih gljivičnih oboljenja jer se otpalo i zaraženo lišće unosi u tlo.

Napomena: Sredstva za zaštitu bilja (SZB), potrebno je primjenjivati sukladno uputama na etiketi. Ambalažni otpad potrebno je propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Prije svake primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu, preporuča se  redovito praćenje web-aplikacije Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) Ministarstva poljoprivrede radi moguće promjene u registraciji SZB (https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/ zb/).

 

dr.sc. Tihomir Validžić

tihomir.validzic@mps.hr

Pripremi za ispis