Obavijest proizvođačima koštičavog voća

U nasadima koštičavog voća lišće je većinom otpalo.  Ovaj period je povoljan za tretiranje nasada preparatima na bazi bakra.

Primjena preparata ima za cilj preventivno djelovati na uzročnike šupljikavosti lista (Stigmina carpophila), paleži cvijeta i grančica (Monilinia spp.), rogača šljive  (Taphrina pruni), bakterioza Pseudomonas syringae), kovrčavosti lišća bresaka (Taphrina deformans) i druge.

Dozvoljeni preparati za vrijeme mirovanja vegetacije su:

Bordoška juha caffaro 20 WP – dozvoljena primjena za breskvu (kovrčavost, šupljikavost) 150 gr/10 l vode (1,5 %) 2 x u toku vegetacije ; voćke – upala kore (Botryiosphaeria spp.) – za dezinfekciju rana; koštičavo voće – šupljikavost voćaka 150 gr/10 L vode (1,5 %)

Bordoška juha 20 WP Manica – dozvoljena za breskvu (Kovrčavost, šupljikavost) u koncentraciji 1,5 % 3 x u sezoni; koštičavo voće – šupljikavost, Voćke – upala kore

Neoram WG – koštičavo voće – šupljikavost, kovrčavost, palež cvijeta i mladica , 2 x u vegetaciji u mirovanju vegetacije 0,5 – 0,6 %

Nordox 75 WG – koštičavo voće – kovrčavost, bakterijski rak koštičavog voća, šupljikavost, palež cvijeta i mladica, trulež ploda; 0,2 % 3 x u vegetaciji, karenca je osigurana vremenom primjene

Cuprocaffaro 50 WP – dozvoljena je za breskvu (kovrčavost) i koštičavo voće (šupljikavost) u 0,75 % 2 x u vegetaciji te za voćke za dezinfekciju rana -premazati u koncentraciji 0,8 – 1 %

Codimur 50 – dozvoljen je za breskvu (kovrčavost ) 0,3 % (2,4 – 3 kg/ha uz korištenje 800 – 1000 l vode/ha; nektarinu (kovrčavost) , marelicu (kovrčavost)

Codimur SC –  dozvoljen je za breskvu (kovrčavost) u koncentraciji 0,25 – 0,3 %, nektarinu (kovrčavost) , marelica (kovrčavost) uz utrošak 800 – 1000 litara vode/ha. Tri primjene u vegetaciji uz najmanji razmak 14 danacopper

Copper key flow – dozvoljen je za breskvu, nektarinu, marelicu protiv kovrčavosti u koncentraciji 0,25 – 0,30 %

Sredstvu je istekla registracija 09.08.2023. – prodaja zaliha dozvoljena je do 09.02.2024, a krajnji rok za primjenu je 09.02.2025.

Copper key – dozvoljen za breskvu, nektarinu i marelicu protiv kovrčavosti u koncentraciji 0,3 % 3 x u vegetaciji sa  razmakom od 14 dana. Registracija preparata vrijedi do 01.01.2024.

Cupra– dozvoljen je za breskvu, marelicu i nektarinu protiv kovrčavosti u koncentraciji 0,25 – 0,3 %

Cuprablau Z 35 WG – dozvoljen je za breskvu, nektarinu, marelicu (kovrčavost, šupljikavost, trulež ploda, pjegavost lišća, kozičavost, bakterijsku pjegavost), šljivu (šupljikavost, trulež ploda, kozičavost, rogač šljive, bakterijska pjegavost, bakterijski rak, vlažna trulež korjenova  vrata; trešnju, višnju  (šupljikavost, trulež ploda , kozičavost, vještičju metlu trešnje, bakterijsku pjegavost i vlažnu trulež korjenova vrata u dozi 1,6 – 2,04  kg/ha uz utrošak 500 – 1500 l vode/ha

COPPER LAINCO – dozvoljen za breskvu, marelicu, nektarinu u koncentraciji 0,3 % odnosno u dozi 1,5 – 3 kg/ha uz 500 – 1000 l vode/ha protiv kovrčavosti s razmakom od 14 dana između primjena. Registracija preparata vrijedi do 01.01.2024.

Airone SC – dozvoljeno je za marelicu (šupljikavost, trulež ploda, bakterijski rak) , trešnju (šupljikavost,vještičja metla, smeđa trulež, bakterijski rak) ; šljivu (šupljikavost, rogač, smeđa trulež, bakterijski rak) u doz 4 l/ha uz utrošak 1000 -1500 l vode/ha

Prije provođenja tretiranja potrebno je  odstraniti bolesne i oštećene dijelove biljaka te  mumificirane plodove. Tretiranje obavljati za mirnog vremena sa većim količinama vode i uz temperature iznad 5°C.

Za zimsko tretiranje voćaka tijekom mirovanja vegetacije do bubrenja pupova na voćkama (kalifornijska štitasta uš, breskvina, štitasta uš, šljivina štitasta uš, lisne buhe, crveni pauk) u koncentraciji 3- 4 %  i na šljivi (štitaste uši, lisne uši, crveni voćni pauk) u koncentraciji 1 – 2 % dozvoljeno je Mineralno svijetlo ulje.

Bijelo ulje dozvoljeno je za zimsko tretiranje voćaka u koncentraciji 3 – 4 %protiv kalifornijske štitaste uši, breskvine štitaste uši, šljivine štitaste uši, lisnih buha, crvenog voćnog pauka.

Sredstva za zaštitu bilja se trebaju primijeniti po uputama proizvođača u skladu s FIS –om. Informacije o registriranim sredstvima dostupne su putem internet tražilice https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb.

Primjenu sredstava za ZB mogu provoditi samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju pesticidima , uređajima koji su propisno pregledani na mjestima ovlaštenim od Ministarstva poljoprivrede.  Ambalaža sredstava za ZB se mora čuvati i odložiti na propisan način na za to unaprijed dogovorenim mjestima uz prateći list. Obavezno je vođenje i čuvanje Evidencije za uporabu sredstava za zaštitu bilja koju treba čuvati sa pripadajućim računima.

 

 

Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

                                                                       sanja.mastelic-ivic@mps.hr

Pripremi za ispis