Obavijest poljoprivrednim proizvođačima lukovičastog povrća

Kod proizvodnje ozimog luka i češnjaka potrebno je na većim površinama provoditi suzbijanje korova. U ovom periodu moguće je koristiti neki od slijedećih herbicida:

STOMP AQUA*: Namijenjen je suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih korova i smanjenje zakorovljenosti širokolisnih korova kod luka i češnjaka. Primjenjuje se nakon nicanja kulture (post-em) kada se kultura nalazi u stadiju razvoja “biča” (BBCH 10) u količini 2,5 – 3,0 l/ha. Utrošak vode: 200-600 l/ha

Jednogodišnji uskolisni i jednogodišnji širokolisni korovi

CHALLENGE 600: Koristi se u suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i jednogodišnjih širokolisnih korova jednokratno jednokratno u količini 2,5 L/ha, primjena odmah nakon sjetve, a prije nicanja (BBCH 00-03) ili u razdvojenoj primjeni u količini 1,5 L/ha + 1 L/ha, primijeniti odmah nakon sjetve prije nicanja, a drugi puta stadija 5 listova (BBCH 00-15). Dozvoljena je maksimalno jedna primjena tijekom vegetacije u jednokratnoj (2,5 L/ha) ili razdvojenoj (split) primjeni (1,5 L/ha + 1 L/ha) uz utrošak vode 150-400 L/ha. Način primjene: prskanje traktorskim ili leđnim prskalicama. Ograničenja: Sredstvo CHALLENGE 600 smije se koristiti najviše jedanput godišnje na istoj površini, jednokratno ili u podijeljenoj (split) aplikaciji, sukladno odobrenoj primjeni. Luk iz sjemena, lučica, češnjak i vlasac.

Jednogodišnji travni korovi

FILON 80 EC:

Primjena: Rano poslije nicanja (post-em), kada luk ima 1-3 u cijelosti razvijena lista(BBCH 11-13) u količini od 30-50 ml na 100 m^2.

Jednogodišnji širokolisni korovi

Primjena: Rano poslije nicanja (post-em), kada luk ima 1-3 u cijelosti razvijena lista(BBCH 11-13) u količini od 30-50 ml na 100 m^2.

Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1 (luk, poriluk i češnjak)

*Krajnji rok za primjena zaliha je 27.08.2024

Kod uzgoja luka na manjim površinama moguće je prekrivanje tek izniklog luka sa agrotekstilom (lutrasilom, agril), da se spriječi napad lukove muhe (Delia spp.).

Za suzbijanje lukove muhe i žičnjaka u usjevima luka, češnjaka i kozjaka (uzgoja na otvorenom), može se koristiti pripravak Columbo 0,8 MG. Primjena u količini 12 kg/ha. Sredstvo se primjenjuje t tretiranjem u brazdu oko zone korijena na dubinu 8 cm, pomoću deponatora.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Vođenje evidencije uporabe SZB, atestiranje strojeva, skladištenje i zbrinjavanje ambalaže SZB te korištenje zaštitne opreme obveze su propisane: Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 te Pravilnikom o uvjetovanosti NN26/2023.

                                                

  Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis