Obavijest proizvođačima ozimih žitarica

Već u jesen u ozimim žitaricama započinje rast i razvoj nekih korova:

Širokolisni – bročika, kamilica, mišjakinja, čestoslavica, crvena mrtva kopriva, divlji mak i dr.

Travnati –  slakoperka, vlasnjača, mišji repak, divlja zob, ljulj i dr.

Jesenska primjena herbicida uvelike ovisi o rokovima sjetve, pripremljenosti sjetvenog sloja tla i količini oborina. Primjenom herbicida u jesen ne rješavamo probleme višegodišnjih korova.

Za jesensko suzbijanje korova mogu se koristiti neki od slijedećih herbicida:

Pripravak aktivna tvar kultura vrijeme primjene
Alister New jodosulfuron

mesosulfuron

diflufenikan

ozima pšenica nakon nicanja (post-em)
Sharpen  330 EC

Pendus 330 EC

pendimetalin ozima pšenica, ječam, raž, pšenoraž nakon sjetve (pre-em)

nakon nicanja(post-em)

Toscana tribenuron pšenica ,ječam

 

nakon nicanja(post-em)
Jura EC prosulfokarb

diflufenikan

pšenica, ječam, raž, pšenoraž nakon sjetve(pre-em) i nakon nicanja(post-em)
Fluent 500 SC flufenacet pšenica, ječam, raž, pšenoraž nakon sjetve(pre-em) i

nakon nicanja(post-em)

Legacy Plus klortoluron

diflufenikan

 

pšenica, ječam, pšenoraž nakon sjetve(pre-em)

nakon nicanja(post-em)

Fuga Delta flufenacet

diflufenikan

pšenica, ječam,raž, pšenoraž nakon sjetve ( pre-em)

nakon nicanja(post-em)

Pallas 75 WG piroksulam pšenica, raž, pšenoraž nakon nicanja(post-em)
Tornado Forte klortoluron

diflufenikan

ozima pšenica, ozimi ječam, pšenoraž nakon nicanja(post-em)
Filon 80 EC prosulfokarb ozima pšenica, ječam, raž, pšenoraž nakon sjetve(pre-em)

nakon nicanja(post-em)

Flash 500 SC diflufenikan ozima pšenica, ozimi ječam nakon sjetve(pre-em)

nakon nicanja(post-em)

Lector Delta diflufenukan

florasulam

ozima pšenica, ozimi ječam, pšenoraž, raž nakon nicanja (post-em)
Corello Duo piroksulam

florasulam

ozima pšenica, pšenoraž, raž, pir nakon sjetve(post-em)
Beflex beflubutamid ozima pšenica, pir, pšenoraž, ozimi ječam, ozima raž nakon nicanja(post-em)

 

Kod primjene herbicida, temperature zraka  ne bi trebale biti manje od 5°C dnevne, a noćne ispod 0°C.  Nikako se ne preporuča primjenjivati jesenske herbicide u fazi klijanja i nicanja kulture radi fitotoksičnosti.

Sredstva za zaštitu bilja potrebno je koristiti sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom Ministarstva poljoprivrede(FIS baza) –   http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.Obavezno voditi evidenciju o provedenom tretiranju, a praznu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja zbrinuti na propisani način.

                                                                                                             Sanja Vuković dipl.ing.agr.

                                                                                                               sanja.vukovic@mps.hr

 

Pripremi za ispis