Obavijest maslinarima

Na kontrolnim punktovima na području Šibensko-kninske županije bilježi se pojačan let 3. generacije maslinine muhe (Bactrocera oleae).

Preporuča se maslinarima da uzmu uzorke plodova i izvrše pregled istih (100 plodova po lokalitetu) utvrde postotak zaraze a mjere zaštite prilagode dobivenim rezultatima i planiranom vremenu berbe.  

Kurativno tretiranje (tretiranje širom, cijele krošnje) opravdano je provoditi kada se broj aktivnih uboda (jaje+ličinka) kreće između 10 -15%.

Za ovu namjenu dozvoljeni su pripravci na osnovu djelatnih tvari:

Deltametrin  – (DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC, POLECI PLUS, SCATTO, ROTOR SUPER, DEMETRINA) – karenca 7 dana

flupiradifuronSIVANTO PRIME – karenca 14 dana

Maslinari koji su do sada koristili metodu masovnog ulova, mogu nastaviti sa primjenom iste prema uputama proizvođača. Metoda masovnog ulova ima najbolji učinak ako se upotrebljava na širem području.

Maslinari koji koriste proizvode na bazi kaolina, nakon kiša mogu ponoviti tretman.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Korisnici sredstava za zaštitu bilja imaju obvezu ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, čuvati račune od kupljenih SZB, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

 

   Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

e-mail: gordana.k-silov@mps.hr

 

Pripremi za ispis