Obavijest proizvođačima mandarina i ostalih agruma

Obavještavamo proizvođače mandarina i ostalih agruma o ulovu odraslih jedinki sredozemne voćne muhe (Ceratitis capitata ) na feromonskim lovkama  iznad gospodarskog praga štetnosti . Sredozemna voćna muha odlaže jaja u razvojnom stadiju dozrijevanja plodova i promjene boje iz zelene u žutu.  Proizvođačima savjetujemo  tretiranje nasada usmjereno na suzbijanje mediteranske voćne muhe pripravkom Success Bait čija je karenca na agrumima 4 dana. Kako bi mjera suzbijanja bila učinkovita potrebno na širem području tretirati stablo u obliku trake uz utrošak 20 – 25 l/ha škropiva (50-90 ml škropiva po stablu), ravnomjerno, tako da se tretira do 40% nasada. Potrebno je suzbijati svaku generaciju štetnika i pratiti njihovu populaciju. Prvo tretiranje obaviti čim se štetnik pojavi na plodovima i dalje u razmacima 7 – 10 dana. Tretirati krupnim kapima (0,4 – 2,0 mm). Treba osigurati točno prekrivanje nasada uz utrošak 50 – 90 ml škropiva/stablu. Pripremljeno škropivo treba utrošiti u roku od 24 sata.

Prema Fitosanitarnom  informacijskom sustava  Ministarstva poljoprivrede  http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ dozvolu za suzbijanje mediteranske voćne muhe imaju još  pripravci : Decis 2,5 EC, Decis 100, Scatto, Rotor super, Demetrina  čija karenca iznosi 30 dana .

Skrećemo pozornost proizvođačima da izbor pripravaka prilagode vremenu dozrijevanja i berbe plodova te poštuju karence i pripravke primjenjuju sukladno registracijama i uputama na etiketi .

Praćenje populacije sredozemne voćne muhe i očitanje lovnih trapova tjedno provode djelatnici HAPIH-a u sklopu aktivnosti koje su propisane Akcijskim planom za suzbijanje sredozemne voćne muhe u cilju ranog otkrivanja žarišta .

Podsjećamo proizvođače agruma da su sukladno Akcijskom planu dužni su provoditi higijenske mjere prikupljanja i zbrinjavanja svih otpalih plodova s tla, odnosno zaraženih, oštećenih, trulih i odbačenih plodova s biljaka domaćina sredozemne voćne muhe tijekom berbe ili najkasnije u roku od 24 sata nakon berbe te ih zbrinjavati .Trenutno smokva predstavlja optimalnog domaćina za razvoj populacije štetnika te plodovi mandarina u fazi zriobe (kad počnu mijenjati boju iz zelene u žutu).

Sakupljanjem i pravilnim zbrinjavanjem zaostalih plodova domaćina , osim suzbijanja gospodarski najznačajnijeg  štetnika agruma  sredozemne voćne muhe smanjuje se i mogućnost zaraze drugim biljnim patogenima .

 

Ivana Tomac Talajić dipl. ing. agr.

Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr

 

Pripremi za ispis