Određivanje tehnološke zrelosti maslina – Prva preporuka

STANJE NA TERENU

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede (dalje: Uprava za stručnu podršku) i njezini službenici na terenu nastavljaju s provedbom projekta „Određivanje tehnološke zrelosti maslina u njihovom području uzgoja“, koji se počeo provoditi 2018. godine uoči berbe maslina, s ciljem davanja preporuka maslinarima za pravovremenu berbu.

Korištenjem najsuvremenije analitičke tehnike, tzv. NIR spektrometrije (punog naziva Diode array bliska infracrvena DA NIR), učinkovito se i jednostavno utvrđuje sadržaj ulja u suhoj tvari ploda masline, koji je stabilan pokazatelj sadržaja ulja u plodu i ne mijenja porastom težine ploda.

Uzorkovanje plodova maslina za to ispitivanje počelo je ove godine 04. rujna 2023. i planira se završiti kad maslina dostigne maksimalni sadržaj ulja u plodovima, što se iskustveno očekuje oko 25. studenoga 2023., a ovisno o sorti i području uzgoja maslina. Uzorkovanje za analize obavlja se svakih 7 dana, na 9 područja uzgoja duž hrvatskog priobalja: Zapadna obala Istre (sjeverni i južni dio), Hrvatsko primorje (otoci Krk i Rab), Sjeverna Dalmacija (Zadarska i Šibensko-kninska županija), Srednja Dalmacija s otocima Šolta, Brač i Hvar, poluotok Pelješac, otok Korčula i jug Dalmacije – Konavle, i to na sortama: Buža, Istarska bjelica, Leccino, Oblica, Plominka, Mašnjača, Krvavica, Levantinka, Lastovka i Drobnica.

Ukupno stanje u maslinarskim područjima Republike Hrvatsko obilježeno je za sada dovoljnim količinama vlage tj. kiše. Pokazatelj je i dobar početni razvojni ciklus masline (fenofaze): razvoj pupa, razvoj lista i pojava cvatova. Što se pokazalo dobro za oplodnju i stvaranje zametaka. Kroz ljutni dio godine, radi visokih temperatura, dubinske evaporacije tla, suše došlo je do otresanja krošnje i rijeđenja zametnutog ploda.

Količina ploda na stablima masline kreću se od jako puno do jako malo, tj. ukupna situacija u prinosu je nejednolika. Moguć razlog tome je provođenje slabe agrotehnike.

Poteškoće će u narednom vremenu dodatno stvara i nagla promjena pigmenta što će dodatno buni maslinare, a razlog će biti nagla promjena temperatura, s toplog na hladnije, niže noćne temperature. Također, već sad se javljaju poteškoće zbog napad štetnika (muhe). Što bi dodatno moglo zakomplicirati situaciju i ubrzati reakciju maslinara na berbu.

U priloženoj Tablici 1. za tekuću 2023 godinu maslinari trebaju pratiti dva osnovna parametra prinosa i kvalitete masline kojim će odlučiti kada je optimalan termin za berbu. To su: ulje u suhoj tvari i težina ploda masline. Sve dok vrijednost ulja u suhoj tvari raste, znak je da maslina stvara ulje u biljnoj stanici, a pri tome ga i harmonizira (u okusima i mirisima). Dok se stvara ulje maslina nije za brati.

Za lakše snalaženje priložene su i Tablice 1, 2, 3, 4 i 5.  koje pokazuju prosječne optimalne termine berbe u nazad pet godina, a za naše najznačajnije sorte i u prosijeku za neka uzgojna područja:

Tablica 1. (Istarska_BJELICA)

Tablica 2. (Istarska_LECCINO)

Tablica 3. (Srednja_Dalmacija_Dograde_Kaštel_Sućurac_OBLICA)

Tablica 4. (Srednja_Dalmacija_Dograde_Kaštel_Sućurac_LEVANTINKA)

Tablica 5. (užna_Dalmacja_Konavle_G. Vataje_OBLICA)

 

U svim hrvatskim maslinarskim uzgojnim područjima maslina još uvijek dozrijeva tj. stvara ulje i nije spremna za berbu.

19. 9. 2023.

Preporuku pripremio:

Tomislav Filipović, dipl. ing.

Pripremi za ispis