Obavijest vinogradarima

Opasnost od razvoja pepelnice na grozdu prijeti sve do početka omekšavanja i promjene boje boba dok je zaraza plamenjače vinove loze (Plasmoparas viticola) trenutno moguća na mladom vršnom lišću i zapercima.

 

Prilikom odabira fungicida za zaštitu vinove loze i njihovih kombinacija tijekom kolovoza važno je voditi računa o karenci odabranih pripravaka i njihovih kombinacija. Karenca na vinskim sortama vinove loze je uglavnom dosta duga zbog mogućeg negativnog utjecaja fungicida na vrenje i kakvoću vina. Neki fungicidi na osnovi bakra imaju karencu 35 dana, na osnovi folpeta 42 dana, a na osnovi metirama 56 dana!

 

S obzirom da tijekom ljeta često svjedočimo olujnim nevremenima praćenim tučom, mnogi vinogradari se nakon njih odlučuju za primjenu pripravaka na osnovi bakra i folpeta, no zbog mogućeg negativnog utjecaja na aromu vina moguće ih je koristiti samo na kasnim sortama vinove loze.

 

Neki fungicidi kraće karence za zaštitu od plamenjače vinove loze: Orondis, Mildicut 25 SC, Daramun, Chantico, Manamid, Enervin SC, Ampexio (K 21), Leimay, Zongruum, Gachinko (K 28).

 

Neki pripravci kraće karence za zaštitu od pepelnice vinove loze: Indar 5 EW (K 14), Luna Expirience (K 14), Cyflamid 5 EW (K 21), Dynali (K 21), Collis (K 28), Kusabi (K 28), Talendo (K 28).

 

Primjenu specifičnih botriticida za zaštitu od sive plijesni prilagodite fazi promjene boje i mekšanju boba.

 

Podsjećamo vinogradare da je u vinogradima potrebno provoditi mjere za sprječavanje širenja zlatne žutice vinove loze:

  • uklanjati trsove koji pokazuju simptome zajedno sa korijenjem
  • uništavati običnu pavitinu (Clematis vitalba)
  • krčiti zapuštene vinograde
  • pratiti prisutnost američkog cvrčka (Scaphoideus titanus Ball),vektora zlatne žutice, žutim ljepljivim pločama

 

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

 

Pripremi za ispis