Obavijest proizvođačima oraha

U nasadima oraha u posljednjih 10 dana zabilježen je masovni let orahove muhe te zbog smanjenja šteta u narednom razdoblju preporučamo provoditi mjere zaštite.

 

Za pojedinačna stabla na okućnicama kao mjera zaštite može se koristiti metoda masovnog ulova tako da se na stablo vješa veći broj žutih ljepljivih ploča. Ulovom muha na žute ljepljive ploče smanjit će se šteta na plodovima oraha.

 

Nakon ulova muha na žute ljepljive ploče u intenzivnim nasadima može se obaviti tretiranje stabala insekticidima dozvoljenim za primjenu na orahu. Iako prema podacima Fitosanitarnog informacijskog sustava, u Hrvatskoj za suzbijanje navedenog štetnika dozvolu nema niti jedan insekticid, na orahovu muhu su također djelotvorni i neki pripravci registrirani za suzbijanje drugih štetnika oraha npr. pripravak Laser KS – registriran za suzbijanje jabučnog savijača.

Na žalost, zbog visine stabala i veličine krošnje oraha ovu mjeru je najčešće teško provesti te su zbog loše kvalitete zaštite prisutne štete.

Na stablima veće visine i volumena može se dozvoljenim i djelotvornim insekticidima za suzbijanje štetnika oraha dodati proteinski mamac npr. Buminal. Ako se proteinski mamac dodaje insekticidima tada se može škropivom tretirati samo donji dio krošnje s južne strane stabla. Tretiranje se ponavlja svakih 12-14 dana.

 

U većini nasada oraha prisutna je pjegavost na lista oraha te izrazito opadanje lišća. Očekujemo da će u nekim voćnjacima tijekom kolovoza doći do potpune defolijacije! Posljedica je to brojnih infekcija uzročnikom sive pjegavosti oraha ostvarenih tijekom kišnih razdoblja u svibnju, lipnju i srpnju na što smo upozoravali u ranijim preporukama.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Pripremi za ispis