Obavijest proizvođačima krumpira

Od posljednje preporuke za zaštitu krumpira prošlo je 13 dana. Za dane vikenda najava je promjenjiva vremena s mogućnošću novih oborina. Sukladno tome kasne sorte krumpira potrebno je još uvijek štititi primjenom fungicida od najznačajnijih bolesti krumpira – plamenjače krumpira (Phytophtora infestans) i koncentrične pjegavosti (Alternaria solani).

 

Popis dozvoljenih fungicida naveden je u preporuci od 21.07.2023. godine.

 

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi Ministarstva poljoprivrede: https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb.

 

      Pri odabiru pripravaka voditi računa o karenci i o maksimalno dozvoljenom broju

      tretiranja pojedinim pripravkom u sezoni, te paziti na mogućnost miješanja

      pripravaka!

 

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

 

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja koju korisnik mora čuvati u razdoblju od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide. Ambalažni otpad propisno zbrinjavati.

 

 

 

 

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Pripremi za ispis