Obavijest vinogradarima

Toplo i sparno vrijeme popraćeno velikom količinom kiše pogoduje daljnjem širenju ekonomski najznačajnijih bolesti: pepelnice, plamenjače te sive plijesni.

Obilaskom terena uočeni su simptomi plamenjače (Plasmopara viticola) te je potrebna zaštita jednim od fungicida: AMPEXIO, FORUM STAR, FOLPAN GOLD, FANTIC F, MOMENTUM TRIO, PERGADO F, CURZATE F itd.

U borbi protiv pepelnice (Erysiphe necator) kojoj pogoduje visoka relativna vlaga zraka i temperatura 25-30 ᴼC moguća je primjena sljedećih preparata: COLLIS SC, DYNALI, NATIVO WG, SUGOBY, VIVANDO, TALENDO EC, ZATO 50 WG, LUNA EXPIRIENCE itd.

Kod sorata koje su u fazi zatvaranja grozdova potrebno je odraditi tretiranje protiv botritisa primjenom: PYRUS 400 SC, TELDOR, CHORUS 75 WG itd.

U nasadima vinove loze je potrebno pratiti pojavu američkog cvrčka na žutim ljepljivim pločama te prema potrebi provesti tretiranje. Za suzbijanje ličinki i odraslih oblika američkog cvrčka registrirani su insekticidi: SIVANTO PRIME, SUMIALFA 5 FL, CYTHRIN MAX, ABANTO, KRISANT EC, PYREGARD, ASSET FIVE, MAVRIK FLO, FLIPPER, DIREKT GREEN itd.

Tretiranja provoditi u doba kada pčele ne lete !!

Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN 46/22) propisuje da je profesionalni korisnik obavezan voditi i čuvati evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide.

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) !!

Nakon tretiranja praznu ambalažu propisno zbrinuti !!

Marko Borić, mag.ing.agr.,

                                                                                                                                e-mail: marko.boric©mps.hr

Pripremi za ispis