Obavijest vinogradarima

Prognostičari u narednim danima najavljuju nastavak toplog i sparnog vremena s čestim  olujnim nevremenima što će pogodovati daljnjem širenju najvažnijih bolesti vinove loze plamenjače, pepelnice i sive plijesni.

Budući da u vinogradima pronalazimo simptome plamenjače preporučujemo redovito provoditi zdravstvenu kontrolu vinograda, planirati i nastaviti provoditi redovitu preventivnu zaštitu, a razmak između tretiranja prilagoditi odabranim fungicidima.

Za zaštitu vinove loze od plamenjače vinove loze (Plasmoparas viticola) preporučamo pripravke kombiniranog kontaktnog i sistemičnog djelovanja kao što su  Forum star, Folpan gold, Orvego, Sphinx extra 685 WDG, Zorvec Vinabel, Metomorf F, Profiler i slični.

U slučaju olujnog nevremena praćenog tučom preporučamo primjenu fungicida koji u sebi sadrže folpet. U vinogradima stradalim od tuče poželjna je i primjena biostimulatora koji će ubrzati zacjeljivanje nastalih rana te ublažiti stres biljaka.

 

Visoka relativna vlaga zraka i temperature od 25-30 ˚C pogoduju razvoju pepelnice. Početkom ovog tjedna zabilježili smo i pojavu simptoma na bobama. Za zaštitu od pepelnice (Erysiphe necator) mogu se koristiti fungicidi kao što su Dynali, Luna expirience, Revyona, Collis, Nativo 75 WG, Mystic EC, Vivando, Talendo extra, Folicur EW 250, Domark 40 ME, Prosper CS 300 i sl.

Zbog moguće pojave rezistentnosti potrebno je provoditi “antirezistentnu strategiju” pri čemu tijekom sezone treba izmjenjivati fungicide iz  različitih kemijskih skupina, a rizične djelatne tvari koristiti u kombinaciji s površinskim fungicidima (npr. sumpornim pripravcima).

Ukoliko se koriste pripravci na osnovi sumpora, važno je znati da oni pri temperaturi zraka iznad 25˚C mogu uzrokovati fitotoksične promjene.

 

Kod sorata koje su sada u fazi zatvaranja grozda potrebno je obaviti  zaštitu od razvoja sive plijesni ili botritisa primjenom botriticida: Teldor, Pyrus 400 SC, Cantus, Geoxe, Chorus 75 WG i dr.

 

U proteklih sedam dana i dalje smo bilježili let druge generacije grozdovih moljaca. Gusjenice druge generacije značajno su štetnije od prve pa vinogradarima preporučamo obaviti suzbijanje insekticidima Affirm, Laser, Vertimec 018 EC, Kraft 18 EC, Coragen SC i dr.

 

U vinogradima je potrebno redovito pratiti ulov američkog cvrčka na žute ljepljive ploče kako bi se prema potrebi provelo treće suzbijanje.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Pripremi za ispis