Obavijest voćarima

U područjima pogođenim tučom na voćkama za zacjeljivanje nastalih rana preporuča se primjena pripravka na bazi kaptana.

Na jabuci i kruški registrirani su: Merpan 80 WDG,Captan 80 WG, Caption 80 WG, Scab 80 WG, Captan WP 50, Kastor i Scab 480 SC.

 

Na svom koštičavom voću registriran je Captan WP 50.

 

 

Na svim oštećenim kulturama na kojima je ostalo zelene lisne mase preporuča se primjena fizioloških biostimulatora (Drin, Polyamin, megafol, Amino Vital i sl.), kako bi se biljke što prije i bolje oporavile.

 

 

                                                                                                             Sanja.Greguric@mps.hr

                                                                                                         Ministarstvo poljoproivrede

                                                                       Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede

 

Pripremi za ispis