Obavijest tržnim proizvođačima krumpira

Posljednja uputa za zaštitu cime krumpira od uzročnika bolesti i štetnika upućena je prije dva tjedna (09.6. 2023.). U višegodišnjim prosjecima lipanj je jedan od najvlažnijih mjeseci tijekom godine u kojem očekujemo nešto više od 100 mm oborina, ali na većini županijskih mjernih lokaliteta isto nije slučaj u 2023. sezoni (izuzetak je mjerno mjesto u istočnom Međimurju: Kotoriba – vidi Tablicu 1.). Naime, od početka mjeseca lipnja o.g. vremenski uvjeti su bitno drukčiji nego tijekom proteklog mjeseca svibnja (u svibnju je dominiralo kišovito i nešto svježije razdoblje – naročito u prve dvije dekade)! Ovog mjeseca dominiraju topli ili vrući i sparni dani, najviše su dnevne temperature najčešće u prvoj polovici bile rasponu 23,4°-28,9°C a prema najavama ovog tjedna traje prvi ovogodišnji “toplinski udar” s najvišim dnevnim vrijednostima koje su posljednjih pet dana u rasponu 31,4°-35,3°C!

 

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj bolesti i štetnika krumpira u prve dvije dekade mjeseca lipnja 2023. godine na lokalitetima središnjeg dijela, te uz riječne doline u središnjem i istočnom Međimurju (do 23.6. 2023. u 6.00 sati):

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm) Vlaženje lišća (min) Prosječna vlažnost zraka Prosječna temperatura zraka
Železna Gora  34,2 mm 4.505 minuta 64,00 % 20,38°C
Mursko Središće 36,4 mm 6.255 minuta 78,36 % 20,08°C
Kotoriba 83,4 mm 6.925 minuta 78,00 % 19,85°C
Donja Dubrava 47,2 mm 11.995 minuta 73,88 % 20,41°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom lipnja u Međimurju očekujemo 102,0 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 18,4°C!

 

Tijekom današnje večeri očekujemo promjenu vremena uz moguće grmljavinsko nevrijeme (najavljuje se na udare jak vjetar i lokalno tuča). Nadalje će nešto osvježiti: narednih 5-6 dana najviše će temperature zraka najčešće biti u rasponu 24-26°C a jutra će također značajno osvježiti: umjesto 18-20°C najniže će vrijednosti biti 12-14°C! Početkom idućeg tjedna moguće su nova oborine (27.6. 2023.)!

Zdravstvenim pregledom cime krumpira na nekim lokalitetima u središnjem dijelu Međimurja uz rijeku Dravu, na slabije zaštićenim ili netretiranim poljima sa vrlo ranim sortama krumpira (npr. Riviera, Colomba, Adora), plamenjača (Phytophthora infestans) je uništila nezaštićenu cimu! Osim plamenjače krumpira pronalazimo sve više simptoma koncentrične pjegavosti (Alternaria solani): na nekim poljima i osjetljivim sortama istovremeno su u jačoj mjeri prisutne obje bolesti cime krumpira (npr. Arizona)! Nakon prvog tjedna ovog mjeseca plamenjaču (Phytophthora) i koncentričnu pjegavost (Alternaria) također pronalazimo na biljkama rajčice uzgajanim u zaštićenim prostorima (plastenicima) (08.6. 2023.). Zbog visokih temperatura na nekim se sortama i lokalitetima javljaju prvi simptomi  paleži cime od visokih temperatura i štetnog UV zračenja (npr. Riviera i dr.) (naročito nakon 18.6.!). Posljednjih 10-ak dana započinje berba i vađenje gomolja vrlo ranih sorata krumpira (npr. Adora, Riviera, Colomba, Primabelle i dr.).

VAŽNO: Nadalje se nastavlja vrlo povoljno razdoblje za razvoj plamenjače (Phytophthora) i koncentrične pjegavosti cime krumpira (Alternaria). Održavanju plamenjače u krumpirištima, unatoč visokim temperaturama zabilježenih posljednjih pet dana, pogoduju visoka vlažnost zraka i blizina vodenih površina (riječne doline uz Muru i Dravu)! Od početka mjeseca lipnja o.g. pomoću prognoznog modela “TOMCAST” (za predviđanje koncentrične pjegavosti – Alternaria) na području uz riječne doline zbrojna je vrijednost 28! U poljskim mikro-pokusima ova se bolest naviše širi na osjetljivim sortama krumpira (npr. Jolene, Lucinda, Arizona, Cambera, Desiree)! Stoga je tijekom mjeseca lipnja potrebno redovito suzbijanje ove bolesti registriranim fungicidima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

U narednom razdoblju preporučujemo nastaviti redovito provjeravati zdravstveno stanje krumpira, te nastaviti provođenje mjera usmjerene zaštite primjenom fungicida radi suzbijanja plamenjače (Phytophthora) i koncentrične pjegavosti (Alternaria): posebice na poljima sa navodnjavanjem (kišenjem, orošavanjem) dopuštenim fungicidima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) (naročito kod srednje kasnih sorata krumpira, čiji se urodi namjeravaju skladištiti) (nadalje preporučujemo kombinirati jedan od pripravaka protiv plamenjače (Phytophthora) sa jednim od specifičnih pripravaka za suzbijanje koncentrične pjegavosti (Alternaria) ili koristiti tvornički “miješane” pripravke registrirane za suzbijanje obje bolesti cime krumpira) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Razmake između aplikacija preporučujemo nastaviti provoditi svakih 10-ak dana (na poljima i sortama gdje je vidljiva plamenjača krumpira – Phytophthora razmaci tretiranja ne smiju biti veći 5-7 dana)!!

U usjevima s ranim sortama krumpira birati isključivo pripravke s kraćom karencom (7 dana)!

 

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti plamenjače krumpira (Phytophthora infestans) na fungicide tijekom 2018. i 2019. godine potvrđena je rezistentnost i slabija osjetljivost uzročnika bolesti na metalaksil-M iz skupine fenil-amida (izvor: Agronomski fakultet Zagreb, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Ministarstvo poljoprivrede) (https://rezistentnost-szb-hr)!

 

Preporučeni utrošak škropiva: na svakih 10 cm visine cime trošiti 100 litara škropiva/ha (prskalicama bez zračne potpore). Primjerice, cimu krumpira visine 40 cm prskati protiv uzročnika bolesti sa 400 lit./ha!!!

 

Na većini polja gdje je krumpirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata) suzbijana krajem svibnja i početkom lipnja, trenutno primjena insekticida nije potrebna!

Na lokalitetu s poljskim mikro-pokusima (Mursko Središće, Šenkovec) već smo proteklim uputama najavili da bilježimo pojavu odraslih oblika zelene štitaste stjenice (Nezara viridula)(09.6. 2023.), a naknadno se razvijaju njihove ličinke. Proteklih su godina jače populacije ovog štetnika naknadno zabilježene tijekom i krajem ljeta na nekim povrtnim vrstama (rajčica, paprika, grah)! Jaču najezdu ovih stjenica očekujemo na krumpirišta u blizini soje!

 

U naknadnim aplikacijama (nakon cvatnje krumpira) poželjno je dodati folijarna kompleksna mineralna vodo-topljiva hranjiva s naglašenim sadržajem kalija i mikro-elemenata!

U poljskom mikro-pokusu na lokalitetima Mursko Središće i Šenkovec tijekom 2023. sezone ponovno dobiveni su pozitivni rezultati preventivnom primjenom folijarnih bio-gnojiva radi smanjenja negativnog učinka visokih temperatura na cimu kod osjetljivih sorti krumpira (npr. Bioplex, Tora Vita Fusion, Vigor Extra, Isabion, Megafol)!

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis