Obavijest poljoprivrednim proizvođačima jabuke i kruške

Od protekle preporuke za zaštitu jabuke proteklo je 14 dana. Meteorolozi najavljuju tijekom vikenda i početkom tjedna mogućnost pojave oborina, stoga upozoravamo proizvođače da  izvrše zaštitu protiv krastavosti jabuke i kruške prije oborina. U tijeku su sekundarne infekcije ove bolesti no u većini voćnjaka su bile ostvarene primarne infekcije tako da je zaštitu i dalje potrebno provoditi ovisno o oborinama. Zaštitu je moguće provoditi svakih 14 dana ukoliko ne dođe do ispiranja sredstva .

Od pripravaka je moguće koristiti neki od dolje navedenih fungicida.

Kaptana: (Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapho 80 WG, Scab 80 WG, Caption 80 WG)

Metiram: (Polyram) i dr.

Prilikom odabira sredstva birati onaj koji ste do sada najmanje puta koristili.

Kod suzbijanje pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) osim mehaničkog odstranjivati zaraženih izboja moguće je koristiti i pripravke na bazi sumpora. Kod primjene sumpora voditi računa da primjena na temperaturama iznad 25°C može dovesti do fitotoksičnosti .

U nasadima gdje imamo jake napade pepelnice preporuča se primjena pripravaka: Luna Experience ili Sercadis plus. Obavezno provjeriti prema uputama mogućnost miješanja sredstva.

Potrebno je izvršiti i zaštitu protiv jabučnog savijača (Cydia pomonella). Insekticidi dopušteni: Affirm, Affirm opti, Coragen 20 SC,Mospilan 20 SP, Harpun, Delegate 250 WG, Voliam targo i dr.

Moguće je koristiti i biološke pripravke koji je moguće koristiti i u ekološkoj proizvodnji: Madex, Carpovirusine evo, Granupom uz praćenje uputa o primjeni.

Visoke temperature pogoduju pojavi grinja osobito crvenog voćnog pauka (Panonicus ulmi) te upozoravamo proizvođače da prate pojavu i po potrebi izvrše tretiranje: Zoom 11, SC, Shirudo, Vertimec 018SC, Kraft 18 EC, Milbenock, Apache, Nealta, Nissuron 10 WP, Voliam Targo,  Kanemite SC, Flipper.

U ekološkoj zaštiti protiv ovog štetnika, moguće je koristiti pripravke na bazi mineralnog ulja ili pripravak Flipper.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način prema: Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022, obaveza vođena evidencije o upotrebi SZB propisana je  Pravilnikom o izmjenama pravilnika o višestrukoj sukladnosti NN45/2016.                                                                                                         

Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps
.hr

 

Pripremi za ispis