Obavijest poljoprivrednicima- tuča

Na područjima pogođenima tučom i olujnim nevremenom preporučujemo primjenu pripravaka za zaštitu bilja koji će sanirati rane na višegodišnjim nasadima. U vinovoj lozi preporučuje se primjena pripravaka na bazi folpeta. Takvi su pripravci: Futura 50 WP i  Solofol. Mogu se koristiti i pripravci sistemičnog djelovanja koji sadrže folpet, ukoliko je od posljednje zašite vinograda prošlo više od 7 dana. Takvi su pripravci Mikal premium F, Pergado F, Mikal flash, Folpan Gold, Metomor F i sl.

U tom slučaju potrebno je dodati i pripravak za zaštitu od pepelnice vinove loze (Dynali EC, Collis, Vivando, Luna Wxpirience  i dr.).

Na voćkama za zacjeljivanje nastalih rana preporuča se primjena pripravka na bazi kaptana.

Na jabuci i kruški registrirani su: Merpan 80 WDG,Captan 80 WG, Caption 80 WG, Scab 80 WG, Captan WP 50, Kastor i Scab 480 SC.

 

Na svom koštičavom voću registriran je Captan WP 50.

 

Na svim oštećenim kulturama na kojima je ostalo zelene lisne mase preporuča se primjena fizioloških biostimulatora (Drin, Polyamin, megafol, Amino Vital i sl), kako bi se biljke što prije i bolje oporavile.

 

 

                                                                                                             Sanja.Greguric@mps.hr

                                                                                                         Ministarstvo poljoprivrede

                                                                       Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede

 

Pripremi za ispis