Obavijest proizvođačima jabuke i kruške

Prema prognozama najava je kišnih razdoblja stoga preporučamo prije najavljenih oborina provesti preventivnu zaštitu nasada nekim od kontaktnih pripravaka: Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan 80 WG, Scab 80 WG, Caption 80 WG, Polyram. Zaštitu prilagoditi vremenskim uvjetima.

U nasadima gdje je prisutna pepelnica (Podosphaera leucotricha) preporučamo koristiti neki od pripravaka na bazi sumpora, a tamo gdje je zabilježena jača zaraza preporuka je koristiti neki od pripravaka: Sercadis ili Luna expirience.

Za zaštitu voćnjaka od  jabučnog savijača (Cydia pomonella), preporučamo neki od insekticida: Affirm, Affirm opti, Coragen 20 SC, Mospilan 20 SP, Harpun, Delegate 250 WG i dr.

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja, pridržavati se Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/22.

 

Ivana Češek, mag.ing.agr.

                                                                                      e-mail: ivana.cesek@mps.hr

 

Pripremi za ispis