Obavijest vinogradarima

Obzirom na izuzetno osjetljivu fenofazu voditi računa o redovnoj preventivnoj zaštiti novog porasta kao i redovnom, najmanje dva puta tjedno, detaljnom pregledu nasada i biljnih organa. Indeks rasta lista 2-3 lista/ tjedno.

U nasadima povesti računa:

ŠTETNI ORGANIZAM PROCJENA STANJA/PREPORUKA
 

 

 

PEPELNICA VINOVE LOZE

(Uncinula necator)

IZUZETNO OSJETLJIVA FENOFAZA UZ VISOKI RIZIK ZA RAZVOJ BOLESTI!!!

preporučamo pažljivi pregled bobica radi pravovremenog uočavanja simptoma;

– i dalje preporučamo primjenu fungicida sistemičnog načina djelovanja;

-ZA EVENTUALNA PRODUŽENJE RAZMAKA IZMEĐU TRETIRANJA INERPOLIRATI SUMPORENJE

(izbor pripravaka u obavijesti od 05.06. a svi registrirani pripravci na https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/).

 

 

 

 

PLAMENJAČA VINOVE LOZE

(Plasmopara viticola)

OVISNO O ZADNJE IZVRŠENOM TRETIRANJU I DALJE REDOVNA PREVENTIVNA ZAŠTITA!

-voditi računa o novom nezaštićenom porastu kao i riziku za grozdiće i peteljkovinu;

-voditi računa o razmacima između tretiranja a ovisno zadnje izvršenoj zaštiti i primijenjenom pripravku;

-zadnje zabilježena uvjeti za ostvarenje nove primarne infekcije 05/06.06. i završenom inkubacijom na dan 11.06.;

-zaštitu provesti prije slijedećih oborina i dalje preporučamo primjenu fungicida sistemičnog načina djelovanja (izbor registriranih pripravaka u obavijesti od 05.06. i/ili https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/).

SIVA PLIJESAN

(Botritis cinerea)

-posljednje zabilježen rizik za razvoj bolesti 06.06.

(pregled registriranih pripravaka na https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/).

 

CRNA TRULEŽ

(Guignardia bidwellii)

– posljednje zabilježeni uvjeti za infekciju 06./07.06.

– i dalje provoditi PREVENTIVNU ZAŠTITU vodeći računa o razmacima između tretiranju

-zaštitu provesti prije slijedećih oborina (izbor registriranih pripravaka u obavijesti od 05.06. i/ili https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/)

CRNA PJEGAVOST

(Phomopsis viticola)

– posljednje zabilježeni uvjeti za infekciju 06./07.06.

-i dalje provoditi PREVENTIVNU ZAŠTITU vodeći računa o razmacima između tretiranju

-zaštitu provesti prije slijedećih oborina (izbor registriranih pripravaka u obavijesti od 05.06. i/ili https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/)

 

 

 

ZLATNA ŽUTICA VINOVE LOZE

(Grapevine Flavescense dorée MLO)

(FD)

OBVEZA:  Sukladno Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (Narodne novine, br. 48/18 i 63/19) i novoj Odluci- Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze

ZA NEZARARAŽENO PODRUČJE :

SVI POSJEDNICI VINOVE LOZEREDOVNO PREGLEDAVANJE VINOVE LOZE NA SIMPTOME!!!

tipični simptomi moguće trenutno uočljivi:

-nekretanje pupova

-izostanak grozdića

-sasušeni/osipani grozdići

MATIČNI NASADI I RASADNICI praćenje i suzbijanje vektora  (vidi niže američki cvrčak)

 

 

CRNO DRVO

(Bois noir)

(BN)

-bolest prisutna na cijelom uzgojnom području

-uglavnom zaraženi POJEDINAČNI TRSOVI (ne redom više trsova)

-u vinogradima i neposrednoj okolini vinograda preporučamo redovno uklanjanje korova posebice slaka, koprive, crne pomoćnice, amarantusa, rusomače, žabnjaka, lobode, maslačka kao domaćina polifagnih cikada (Hyalesthes obsoletus, Reptalus panzeri) vektora ove fitoplazme

 

 

 

 

 

 

 

 

AMERIČKI CVRČAK

(Scaphoideus titanus)

OBVEZA: Sukladno Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (Narodne novine, br. 48/18 i 63/19) i novoj Odluci- Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze

ZA NEZARAŽENO PODRUČJE:

 MATIČNI NASADI  I RASADNICI:

redovno praćenje pojave ličinki i suzbijanje (tretiranje preporučamo obaviti najkasnije do kraja tjedna)

-početak praćenje pojave imaga žutim ljepljivim pločama postavljenim na srednju žicu;

-OSTALI PROIZVOĐAČI- PREPORUKA;

kako se na lokalitetima sa niskom populacijom štetnika ličinke teže pronalaze (naše područje) upozoravamo da smo u sezoni 2022. (kao i prethodne dvije) na lokalitetu Kimpi (Krk) bilježili nešto višu populaciju imaga tijekom rujna;

-tijekom rujna sezone 2022. bilježili smo i lagano povećanje ulova imaga na lokalitetu Vrbničkog polja;

– radi održavanja populacije niskom u nasadima polja Kimpi i Vrbničkog polja i preporučamo provesti tretiranje u toku ovog tjedna (pregled registriranih pripravaka u tablici niže i/ili na https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/. )

 

 

ZELENI LOZIN CVRČAK

(Empoasca vitis)

PREPORUČAMO PRAĆENJE POPULACIJE VIZUALNIM LOVKAMA I/ILI PREGLED NALIČJA LISTA NA PRISUTNOST ŠTETNIKA; PREMA POTREBI SUZBIJANJE!!!

-NA VEĆINI LOKALITETA IZNAD PRAGA ŠTETNOSTI;

– ŠTETNIKA NALAZIMO UGLAVNOM U FAZI LIČINKI;

preporučamo provesti tretiranje do kraja ovog tjedna (pregled registriranih pripravaka u tablici niže i/ili na https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/ ).

 

 

PEPELJASTI GROZDOV MOLJAC (Lobesia botrana)

u nasadima prisutan odrasli oblik; I DALJE PREPORUČAMO PRAĆENJE POPULACIJE FEROMONSKIM LOVKAMA;

na praćenim lokalitetima ulov imaga ispod praga štetnosti;

u nasadima populacija može varirati ovisno o redovitosti provođenja mjera;

-prema potrebi suzbijanje  (pregled registriranih pripravaka u tablici niže i/ili na https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/).

 

 

ŽUTI GROZDOV GOLJAC (Eupoecilia ambiquella)

I DALJE PRAĆENJE POPULACIJE FEROMONSKIM LOVKAMA; – na praćenim lokalitetima ispod praga štetnosti;  

u nasadima populacija može varirati ovisno o provođenju mjera;

– prema potrebi suzbijanje

(pregled registriranih pripravaka u tablici niže i/ili na https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/

 

AMBROZIJA

(Ambrosia artemisiifolia)

OBVEZA:

– redovno uklanjanje;

– najbolje čupanjem zajedno sa korijenom;

– na mjestima većeg proširenja primijeniti agrotehničke ili kemijske mjere suzbijanja

 

 

PREGLED INSEKTICIDA REGISTRIRANIH NA VINOVOJ LOZI (izvor FIS-baza na dan 19.06.2023.).

AKTIVNA TVAR TRGOVAČKI NAZIV NAČIN DJELOVANJA ŠTETNI ORGANIZAM
 

 

cipermetrin

 

CYTHRIN MAX;

PIRECRIS

 

kontaktno, želučano

pepeljasti grožđani moljac, žuti grožđani moljac, lozin zeleni cvrčak, američki cvrčak, grozdov savijač, cigaraš
 

deltametrin

 

DECIS 2,5 EC

 

kontaktno

pepeljasti grožđani moljac, žuti grožđani moljac, američki cvrčak
 

deltametrin

DECIS 100 EC;

SCATTO;

ROTOR SUPER

kontaktno, želučano pepeljasti grožđani moljac, žuti grožđani moljac, cvrčci
 

flupiradifuron

 

SIVANTO PRIME

 

sistemično

lozin zeleni cvrčak, američki cvrčak, medeći cvrčak, filoksera, štitaste uši, lisne uši
 

 

esfenvalerat

 

 

SUMIALFA 5 FL

 

 

kontaktno

pepeljasti grožđani moljac, žuti grožđani moljac, lozina zlatica, američki cvrčak, medeći cvrčak
 

tau-fluvalinat

 

MAVRIK FLO

kontaktno, želučano lozin zeleni cvrčak, američki cvrčak, medeći cvrčak, lozin trips, crveni voćni pauk, žuti lozin pauk, k. grinja, grinja
 

 

 

masne kiseline kalijeve soli

 

 

 

 

FLIPPER

 

 

kontaktno

 

zeleni lozin cvrčak, američki cvrčak, smokvin crvac, šljivina štitasta uš, vunasta lozina uš, lisne uši, filoksera, kalifornijski trips, koprivina grinja, crveni voćni pauk
piretrini ABANTO;

DIREKT GREEN;  KRISANT EC; PYREGARD; PIRECRIS

kontaktno, želučano američki cvrčak,

cvrčak

 

piretrini

 

ASSET FIVE

 

kontaktno

pepeljasti grožđani moljac, žuti grožđani moljac,

cvrčci, američki cvrčak

esfenvalerat PLINTO kontaktno, želučano pepeljasti grožđani moljac; grozdov savijač
emamektin benzoat AFFIRM

 

kontaktno, želučano pepeljasti grožđani moljac, žuti grožđani moljac
 

spinosad

 

LASER

 

kontaktno

pepeljasti grožđani moljac, žuti grožđani moljac
 

tebufenozid

 

MIMIC

pepeljasti grožđani moljac, žuti grožđani moljac
 

abamektin

 

VERTIMEC 018 EC, KRAFT 18 EC,

 

kontaktno

pepeljasti grožđani moljac, žuti grožđani moljac,crveni voćni pauk, žuti lozin pauk, koprivina grinja

 

PREGLED INSEKTICIDA REGISTRIRANIH NA VINOVOJ LOZI U EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI (izvor FIS-baza na dan 19.06.2023.).

AKTIVNA TVAR TRGOVAČKI NAZIV NAČIN DJELOVANJA ŠTETNI ORGANIZAM
 

 

 

masne kiseline kalijeve soli

 

 

 

 

 

FLIPPER

 

 

 

kontaktno

 

zeleni lozin cvrčak, američki cvrčak, smokvin crvac, šljivina štitasta uš, vunasta lozina uš, lisne uši, filoksera, kalifornijski trips, koprivina grinja, crveni voćni pauk
piretrini ABANTO;

DIREKT GREEN; KRISANT EC; PYREGARD; PIRECRIS

kontaktno, želučano američki cvrčak, cvrčak
 

piretrini

 

ASSET FIVE

 

kontaktno

pepeljasti grožđani moljac, žuti grožđani moljac,

cvrčci, američki cvrčak

 

spinosad

 

LASER

kontaktno pepeljasti grožđani moljac, žuti grožđani moljac
Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki BELTHIRUL;

BIOBIT WP;

DIPEL DF;

LEPINOX PLUS

pepeljasti grožđani moljac, žuti grožđani moljac

 

Novosti i promjene redovito pratiti u Fitosanitarnom Informacijskom Sustavu (FIS). Popis i pretraživanje svih registriranih sredstava za zaštitu bilja u RH dostupan na  linku: https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/.

 

Korisne stranice:

https://meteo.hr/

https://crocpa.hr/eko-model/

 

 

 

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

Pripremi za ispis