Obavijest proizvođačima soje

Usjevi soje su u fazi prve do druge troliske, ovisno o terminu sjetve. Nakon razdoblja obilnih kiša potrebno je provesti tretiranje herbicidima.

Za suzbijanje širokolisnih korova može se koristiti: BASAGRAN 480, BENTA 480 SL, PULSAR 4O.

Za suzbijanje uskolisnih korova koristiti: TARGA, FUSILADE MAX EC, FOCUS ULTRA, PANTERA QT, AGIL 100 EC i dr.

Osim navedenih pripravaka moguće je koristiti za suzbijanje širokolisnih i uskolisnih korova u split aplikaciji: CORUM, PULSAR 40 u kombinaciji s HARMONY SX i dr.

Tretiranja provoditi po mirnom vremenu i u hladnijem dijelu dana, budući da su najavljene visoke temperature, kako ne bi došlo do fitotoksičnosti.

Sva SZB koristiti prema uputi proizvođača, voditi redovito evidenciju o korištenju SZB, i praznu ambalažu zbrinuti na propisani način do trenutka organiziranog odvoza.

 

Marija Kuprešak, dipl.ing.agr.

Email: marija.kupresak@mps.hr

Pripremi za ispis