Obavijest vinogradarima

Rane sorte vinove loze završile su sa cvatnjom te su formirane bobice dok sorte kasnijih epoha dozrijevanja su pri završetku cvatnje.

Tijekom izrazitog kišnog razdoblja početkom lipnja zabilježeni su vrlo povoljni uvjeti za sekundarne infekcije plamenjačom vinove loze te su u nasadima vidljive pjege sa bijelim prevlakama na naličju lista. U uvjetima visoke vlage zraka i zadržavanja vlage na zelenim dijelovima biljke od rose moguće je daljnje širenje bolesti osobito na mladim vršnim dijelovima biljke.

Upućujemo vinogradare na redovite kontrole zdravstvenog stanja nasada te provođenje mjera zaštite vodeći računa o razmacima između tretiranja.

Za suzbijanje plamenjače vinove loze u uvjetima intenzivnog porasta, nestabilnih vremenskih uvjeta predlažemo primjenu fungicida sistemičnog djelovanja: Zorvec vinable, Valis F , Vincare, Mildicut 25 SC, Leimay, Enervin SC, Folpan Gold Forum star, Momentum trio, Curzate F,  Magma Triple, Pergado F,  Fantic F, Orvego SC, Ampexio, Azimut 80 WG, Orondis,  Sphinx extra 685 WDG, Metomorf i dr.

Vremenski uvjeti u  prethodnom razdoblje pogodovali su pojavi i razvoju ranog botritisa ili sive plijesni  (Botrytis cinerea) na osjetljivim sortama. U nasadima sa osjetljivim sortimentom (rajnski rizling, traminac i zeleni silvanac) kod odabira pripravaka za suzbijanje plamenjače prednost dati onima koji sadrže uz sistemičnu komponentu i  folpet, a moguća je primjena i botriticida (Teldor, Pyrus 400 SC, Switch, Cantus, Chorus 75 WG, Geoxi dr.), osobito na osjetljivim sortama.

 

Sparno i toplo vrijeme sa prosječnom relativnom vlagom traka preko 80%,  pogoduje razvoju pepelnice (Erysiphe necator)  čiji jači razvoj očekujemo u narednom periodu osobito u nasadima u kojima je i protekle godine bila problem, stoga obavezno primijeniti jedan od pripravaka: Stroby DF ili Zato 50 WG, Collis SC, Mystic EC, Nativo WG, Sugoby, Talendo EC, Kusabi SC, Spirox EC, Prosper EC, Cabrio top DF, i dr.

 

 VAŽNO UPOZORENJE ZA PRVO TRETIRANJE AMERIČKOG CVRČKA!

 

Praćenjem populacije američkog cvrčka (Scaphoideus titanus)  preporučamo obvezno izvršiti tretiranje ličinki američkog cvrčka nakon cvatnje insekticidima:

 

PRIPRAVAK MAKSIMALAN BROJ TRETIRANJA U SEZONI
SIVANTO PRIME (flupiradifuron) 1X

 

DECIS 2,5 EC (deltametrin),

CHYTHRIN MAX (cipermetrin),

CYPGOLD (cipermetrin)

1X
SUMIALFA 5 FL (esfenvalerat) ponavljanje tretmana sukladno službenim preporukama
MAVRIK FLO (taufluvalinat) 2X
ABANTO (piretrin),

KRISANT EC (piretrin),

PYREGARD (piretrin),

DIREKT GREEN (piretrin),

 

2X
ASSET FIVE (piretrin),

PIRECRIS (piretrin)

3X
FLIPPER (masne kiseline kalijeve soli)  

5X

 

 

U ekološkoj proizvodnji mogu se koristiti pripravci na bazi piretrina i kiselina kalijeve soli.

 

Američki cvrčak vektor je vrlo opasne bolesti vinove loze zlatne žutice vinove loze (Grapevine Flavescence dorée, FD) koja je potvrđena na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

Sukladno Naredbi o poduzimanju mjera za sprečavanje I suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN48/2018)  u demarkiranim područjima obavezno je praćenje i suzbijanje američkog cvrčka. 

U Zagrebačkoj županiji demarkirana područja obuhvaćaju područja u Svetoj Nedelji i Jagnjić Dolu kraj Samobora, te na području gradova Dugog Sela, Vrbovca, Ivanić Grada (Grabersko Brdo, Šumećani, Kloštar Ivanić) i Bedenice (Zelina), općine koja graniči s demarkiranim područjima u Krapinsko-zagorskoj županiji, područje Velike Gorice( D.Lomnica, Lukavec, Šiljakovina, Kozjača).

U Gradu Zagrebu demarkirana područja obuhvaćaju Podsused, Gornji Stenjevec, Čučerje, Maksimir, Remete, Gračani, Nova Granešina, Sesvete, Đurđekovec, Glavnica, Adamovec, Blaguša, Kašina,

 

Suzbijanja vektora u demarkiranom području moraju provoditi svi posjednici vinove loze!

Drugo tretiranje provesti ličinki obaviti 2-3 tjedna nakon prvog tretiranja!

Zbog zaštite pčela važno je da se tretiranje obavlja tek po završetku cvatnje, u doba dana kad pčele ne lete,  cvjetni podrast  prije primjene insekticida treba bit pokošen.

 

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

 

Aleksandra Radić, dipl.inž.agr.

E-mail: Aleksandra.Radic@mps.hr

 

Pripremi za ispis