Obavijest proizvođačima plodovitog povrća u zaštićenom prostoru

U uvjetima povišene dnevne temperature u zaštićenom objektu uočena je pojava štetnika. Od štetnih kukaca uočene su lisne uši i tripsi. Za ove štetnike je karakteristično da se javljaju vrlo rano, u proljeće, od faze kotiledona pa sve do vađenja biljaka iz zaštićenog  prostora. Polifagni su štetnici jer se hrane i održavaju na mnogim različitim biljnim vrstama. Imaju veliki broj generacija tijekom godine, istovremeno su prisutni svi razvojni stadiji. Za razvoj i razmnožavanje pogoduju im više temperature zraka. Štete mogu biti direktne koje se očituju u sisanju biljnih sokova, deformaciji biljnog tkiva i zaostajanja u rastu i smanjenju prinosa. Indirektne štete se očituju u prijenosu virusa te lučenju medne rose na koju se naseljavaju gljive čađavice.

Praćenje pojavnosti štetnika moguće je postavljanjem odgovarajućih boja ljepljivih ploča (žute, plave) iznad biljaka u nasadu. Biljke je potrebno redovito otresati i vizualno pregledavati na prisutnost štetnih organizama. Korištenje insekticida mora biti ekonomski opravdano, a prednost treba dati selektivnim insekticidima sukladno njihovoj dozvoli i registraciji. Iz uzgoja je potrebno uvijek ukloniti sve biljke koje su netipičnog izgleda za uzgajanu sortu. Ako se unose prirodni neprijatelji u zaštićeni prostor za suzbijanje štetnika, potrebno je voditi brigu o korištenom insekticidu obzirom na broj dana koji mora proći prije unosa korisnih kukaca.

Dozvoljeni insekticidi za kulture u zaštićenom prostoru;

Paprika u zaštićenom prostoru: DECIS 2,5 EC, PIRIMOR 50 WG, TEPPEKI 500 WG, VYDATE 10 L, MOSPILAN 20 SG, MOSPILAN 20 SP, DECIS 100 EC, SCATTO, ROTOR SUPER, PROMANAL NEU, DEMETRINA 25 EC, ASSET FIVE, NEEMAZAL-T/S, DELTAGRI, FLIPPER   , AZATIN EC, LASER, VOLIAM TARGO, REQUIEM PRIME, EXALT 25 SC, SIVANTO PRIME (Paprika u zaštićenom prostoru (u teglama i/ili hidroponskom uzgoju).

Rajčica u zaštićenom prostoru: DECIS 2,5 EC, LASER, MOSPILAN 20 SG, DECIS 100 EC, SCATTO, ROTOR SUPER, DEMETRINA 25 EC, EXALT 25 SC, DELTAGRI, FLIPPER, AZATIN EC, KRAFT 18 EC, LASER, PROMANAL NEU, VOLIAM TARGO, PIRIMOR 50 WG, VYDATE 10 L, MOSPILAN 20 SP, ASSET FIVE, NEEMAZAL-T/S, GRIAL, REQUIEM PRIME, SIVANTO PRIME (rajčica u zaštićenom prostoru (u teglama i/ili hidroponskom uzgoju).

Krastavac u zaštićenom prostoru: DECIS 2,5 EC, LASER, PIRIMOR 50 WG, VYDATE 10 L, AFFIRM, MOSPILAN 20 SG, MOSPILAN 20 SP, PROMANAL NEU, APACHE, HARPUN, RITMUS, ABANTO, KRISANT EC, PYREGARD, VOLIAM TARGO, LEPINOX PLUS, NEEMAZAL-T/S ,DIPEL DF, REQUIEM PRIME, DIREKT GREEN, EXALT 25 SC, DELTAGRI, FLIPPER, AZATIN EC, SIVANTO PRIME (krastavac u zaštićenom prostoru (u teglama i/ili hidroponskom uzgoju).

 

Upućujem na novi  Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 (15.04.2022): obveza vođenja evidencija i čuvanja računa za kupljene pesticide na razdoblje od 3 godine, te dodatna zaštita pčela i divljih oprašivača-ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele, profesionalni proizvođači moraju prije obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku.

 

                                                                                                                     Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,

                                                                                                                e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr

Pripremi za ispis