Obavijest voćarima

U nasadima jabuka i krušaka ponoviti zaštitu protiv čađave krastavosti (Venturia inaequalis), budući da na agroklimatkim stanicama bilježimo stalne infekcije. 

Zaštitu izvršiti kombinacijom fungicidnog pripravka sistemičnog mehanizma djelovanja: Score 250 EC, Difcor, Scala, Faban (navedene pripravke moguće primijeniti maximalno 4 puta u jednoj vegetaciji) i pripravkom kontektnog mehanizma djelovanja: Captan 80, Delan SC, Polyram DF, Delan SC.

 

Nasade koje je zahvatilo olujno nevreme i tuča primijeniti aminokiseline koje će pomoći da se biljke bolje oporave.

 

 

Preporučena sredstva primijeniti prema uputi proizvođača i u skladu sa FIS-bazom, obavezno evidentirati izvršeno tretiranje i propisno ambalažu.

Marijana Milušić dipl ing.

E-mail. Marijana.Milusic@mps.hr

 

Pripremi za ispis