Obavijest vinogradarima

Vinova loza je u intenzivnom porastu te u osjetljivoj fenofazi – ovisno o lokalitetu i sortimentu nalazi se u početku cvatnje (Zagora), a u priobalju i otocima ona je završena.
Protekli tjedan obilježen je nestabilnim vremenom, lokalnim pljuskovima koji su isprali zaštitna sredstva te omogućili infekciju, a mogući su lokalni pljuskovi i u narednim danima.
Zbog velikog pritiska bolesti preporučujemo zaštitu od plamenjače ili peronospore (Plasmopara viticola) uporabom sistemičnih pripravaka (odabir ovisi o fenofazi loze)-Ridomil gold R, Ampexio WP, Orondis,Mikal Premium F, Pergado F, Profiler.

Zbog sparnog vremena potrebna je i redovita kontrola vinograda na pojavu pepelnice (Erysiphe necator) te uporaba jednog od pripravaka- Luna experience, Talendo EC, Nativo 75 WG, Collis KS, Domark 40 ME, Dynali EC , Folicur 250 EW ili Difcor.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača, ambalažni otpad pravilno zbrinite te popunite evidencijske liste o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

mr. sc. Ivana Župić
e-mail:Ivana.Zupic@mps.hr

Pripremi za ispis