Obavijest proizvođačima krumpira sa područja Gorskog Kotara

Na krumpiru primijećena je pojava odraslih oblika krumpirove zlatice  (Leptinotarsa decemlineata) te odlaganje jaja.

Upozoravamo proizvođače da redovito obilaze usjeve i obrate pozornost na pojavu ličinki krumpirove zlatice.

Prilikom odabira sredstva treba voditi računa o razvojnom stadiju štetnika.

Za suzbijanje mogu se upotrijebiti slijedeći preparati: Alverde, Mospilan 20 SG, Mospilan 20 SP, Coragen 20 SC, Voliam, Laser, Ampligo i dr.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi Ministarstva poljoprivrede: https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb

Kemijska zaštita je opravdana ako do cvatnje ima prosječno 2-2,5 ličinke/busu. Na  manjim površinama preporučamo, kako bi se smanjilo onečišćenje okoliša ručno pobiranje svih stadija krumpirove zlatice.

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja koju korisnik mora čuvati u razdoblju od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide. Ambalažni otpad propisno zbrinjavati.

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Pripremi za ispis