Obavijest vinogradarima

Od posljednje preporuke o zaštiti vinograda prošlo je 9 dana. U tom periodu ostvareni su uvjeti za sekundarne infekcije plamenjačom vinove loze (Plasmopara viticola) pa je u nedovoljno zaštićenim vinogradima došlo do pojave uljanih pjega. Meteorolozi najavljuju povremene lokalne pljuskove, sa većom vjerojatnošću tijekom nedjelje, zato je prije potrebno zaštititi vinograde. U vinogradima u kojima su se pojavile uljane pjege u zaštiti od plamenjače prednost treba dati pripravcima s antisporulantnim djelovanjem  koji će spriječiti pojavu spora na poleđini pjega. Samim time onemogućava se sekundarno širenje bolesti u nasadu. Takav pripravak je Forum star.

U ostalim nasadima vinove loze treba primijeniti jedan od pripravaka sistemičnog djelovanja, npr. Mikal flash, Mikal premium F, Curzate F, Pergado F, Fantic F, Momentum trio, Magma triple. Svi navedeni pripravci sadržavaju u aktivnu tvar folpet koja štiti vinovu lozu od ranog botritisa (sive plijesni). Razmak između 2 tretiranja neka ne bude duži od 10 dana.

Za zaštitu od pepelnice vinove loze (Erysiphe necator) primijeniti jedan od pripravaka: Luna expirience, Dynal, Collis, Nativo 75 WG,Vivando,  Talendo i dr.

Praćenjem pojave grozdovih moljaca utvrđena je pojava njihovih gusjenica. Ukoliko ih se pronađe 30 ili više, potrebno je njihovo suzbijanje. U tu svrhu mogu se koristiti npr Laser KS, Coragen SC, Voliam, Affirm, Vertimec 018 EC i sl.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

                                                                                          Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: sanja.greguric@mps.hr

Pripremi za ispis