Obavijest voćari-jabuka

I u slijedećim danima  prema prognozama očekuju se oborine te je nasade jabuka potrebno zaštititi preventivnim pripravcima-kontaktnog djelovanja. Moguće je upotrijebiti pripravke na bazi:

a.t. metiram(Polyram)

a.t.kaptan (Merpan 80 WDG, Captan WP50, Captan 80WG i dr.)

a.t.ditianon ( Delan 700 wdg, Delan pro),

a u zaštiti od pepeplnice szb na bazi a.t.sumpora ili ukoliko su jače zaraze se do sada pokazale pripravci kao Luna Experience, Sercadis i dr.

U zaštiti od značajnih štetnika u nasadima jabuka mogu se koristiti :

-protiv jabučnog savijača, a ujedno djeluju i protiv minera okruglih mina- Coragen 20SC, Mospilan 20 SP, Affirm.

 

Prije primjene bilo kojeg pripravka za zaštitu bilja detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom. Ukoliko ima nejasnoća detalje pogledati na tražilici : https://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Kod kupovine  SZB imati potvrdu sa bar-kodom.

Obratiti pozornost na preporučene doze i koncentracije, vrijeme primjene, miješanje pripravaka  kao i dozvoljeni broj tretiranja u toku jedne vegetacijske sezone. Sva primijenjena sredstva upisati u evidenciju i ambalažu propisno zbrinuti.

Strojeve za primjenu SZB obavezno pregledati ukoliko  još nije napravljeno.

Kod pripreme i primjene SZB koristiti zaštitnu opremu.

 

Mira Živković,dipl.inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr

Pripremi za ispis