Obavijest vinogradarima

Vinova loza je u fazi intenzivnog porasta mladica, ranije sorte su pred cvatnju.

Promjenjivo vrijeme uz česte oborine i temperature više od 20 °C pogoduje razvoju i infekciji bolestima vinove loze: plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), botritisa (Botrytis cinerea).

Preporučujemo sredstva sistemičnog djelovanja: FORUM STAR, MIKAL FLASH, MIKAL PREMIUM F, CURZATE F, PERGADO F, FANTIC F, MOMENTUM TRIO, MAGMA TRIPLE, SPHINX EXTRA 685 WDG i dr. Sredstva sadrže aktivnu tvar folpet te djeluju i na sivu plijesan vinove loze.

Zaštitu od pepelnice (Erisiphe necator) moguće je napraviti jednim od pripravaka: COLLIS, DYNALI, DOMARK 40 ME, NATIVO 75 WG, LUNA EXPERIENCE, REVYONA, MYSTIC EC, VIVANDO, FOLICUR EW 250 i dr.

Sva dozvoljena sredstva dostupna na https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/.

 

U ekološkoj poljoprivredi zaštitu protiv plamenjače provodimo sredstvima na bazi bakra (npr. CUPRABLAU Z 35 WG, CHAMPION W, COSAVET DF, KALINOSUL G, CUPROCAFFARO WP i dr.).

Sredstva na bazi sumpora (npr. CHROMOSUL WG, THIOVIT JET, COSAVET DF, KALINOSUL 80 WG, SUMPOR WG 80 i dr.) osigurati će zaštitu protiv pepelnice.

Sva dozvoljena sredstva dostupna na https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/.

 

Zabilježen je let grozdovih moljaca te upućujemo vinogradare na pregled vinograda na prisutnost gusjenica. Prema potrebi suzbijanje obaviti sredstvima: CORAGEN SC, AFFIRM, VOLIAM RADIAN, VERTIMEC 018 EC.

U ekološkoj poljoprivredi zaštitu protiv grozdovih moljaca provodimo sredstvima: LASER, BIOBIT WP, LEPINOX PLUS i dr.

 

Sredstva za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s dozvolom poštujući upute na etiketi. Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti niti primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja te propisno zbrinuti ambalažu.

 

 

 

Tihana Pipinić, dipl.inž.agr.

e-mail: tihana.pipinic@mps.hr

Pripremi za ispis