Obavijest proizvođačima jezgričavog voća

Preporučamo proizvođačima jezgričavog voća da ponove zaštite nasada protiv krastavosti jabuke (Venturia inaequalis). Za zaštitu od krastavosti plodova u ovom periodu možete koristiti: Kapetan 80 WG, Caption 80 WG, Merpan 80 WDG, Kastor, Scab 80 WG, Polyram, Delan 700 WDG, Delan pro ili dr .

Za suzbijanje pepelnice (Podosphaera  leucotricha) mogu se koristiti pripravci na bazi sumpora dok se u nasadima gdje ima problema sa pepelnicom zaštita se može provesti pripravcima: Sercadis, Sercadis plus, Luna expirience i dr.

 

Za suzbijanje jabučnog savijača (Cydia pomonella) možete koristiti neke od insekticida: Mospilan 20 SP, Affirm, Coragen 20, Harpun, Afirm opti i dr. Insekticidi Mospilan 20 SP, Coragen 20, Afirm opti imaju dopuštenje za suzbijanje minera okruglih mina (Leucoptera malifoliella).

 

Zaštitu treba provesti za mirnog i toplog vremena. Pripravke koristite prema uputama proizvođača i prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.ing.agr

andreja.v-pofuk@mps.hr

Pripremi za ispis