Obavijest tržnim proizvođačima krumpira

Prva preporuka za suzbijanje najvažnijih bolesti i štetnika na cimi krumpira upućena je prije dvanaest dana (17. svibnja o.g.)!

U središnjem dijelu Međimurja tijekom dosadašnjeg dijela mjeseca svibnja zabilježeno je vrlo promjenljivo meteorološko razdoblje: u prve dvije dekade dominiralo je svježe i kišovito, a tijekom zadnje dekade toplo i sparno vrijeme! Iznadprosječne količine oborina padale su 02.5.-17.5. 2023. na svim mjernim mjestima, a naročito u središnjem i zapadnom dijelu Županije (vidi Tablicu 1.). Od 20.5. najviše su temperature zraka svakodnevno u rasponu 23,3°-28,8°C!

 

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj bolesti cime krumpira (Phytophthora, Alternaria) u dosadašnjem dijelu mjeseca svibnju 2023. godine na nekim mjernim lokalitetima  zapadnom , središnjem i istočnom dijelu Međimurja:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm) Vlaženje lišća (min) Prosječna vlažnost zraka Prosječna temperatura zraka
Železna Gora 246,1 mm 11.960 minuta 69,00 % 15,05°C
Mursko Središće 118,6 mm 14.845 minuta 81,83 % 14,69°C
Kotoriba 86,2 mm 12.490 minuta 80,00 % 15,26°C
Donja Dubrava 85,4 mm 16.255 minuta 76,24 % 15,24°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom svibnja u Međimurju očekujemo 73,7 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 15,3°C!

 

U prvoj uputi od 17.5. 2023. navedene su teškoće koje su tržni proizvođači imali u sadnji krumpira tijekom ove sezone, pa su usjevi još uvijek različite kondicije i razvojnog stadija. Rane sorte posađene početkom zadnje dekade ožujka (npr. u danim 20.3.-24.3.) (sorte Adora, Riviera, Primabelle, Sunita, Colomba i sl.) zatvorile su cimom redove, te u narednim danima na takvim poljima očekujemo početak cvatnja krumpira – najosjetljivije razdoblje zbog mogućeg propadanja cime radi epidemijskog širenja plamenjače (Phytophthora)! Usjevi koji su posađeni tek početkom druge dekade travnja ili kasnije imaju i manje razvije cimu!

Kao što smo u prvoj uputi najavili, od dana 22. svibnja o.g. vrlo rano pronalazimo prve simptome plamenjače krumpira (Phytophthora infestans), u poljima sa ranijim sortama krumpira (npr. Labella, Primabelle), a naknadno se od 26. svibnja o.g. pojavljuju i prvi simptomi koncentrične pjegavosti (Alternaria solani) uz negativni utjecaj naglih promjena i visokih temperatura zraka!

Premda su bile najavljene početkom ovog tjedna, nove oborine moguće su tek narednog vikenda (03.6.-04.6. 2023.)! Nadalje će biti vruće s najvišim temperaturama zraka 26-29°C!

Zbog razlike između jutarnjih i najviših dnevnih vrijednosti česte su rose i jutarnje magle, naročito uz riječne doline Mure i Drave (narednih  5-6 dana dominirat će vruće i sparno razdoblje, uz jutarnje rose i sumaglice  – naročito pri riječnim dolinama)!

Stoga proizvođačima krumpira u narednim danima savjetujemo pregledavati zdravstveno stanje krumpirišta na “kritičnim” mjestima: uz depresije na poljima gdje se duže zadržava voda, te uz riječne doline Mure i Drave gdje je duže vlaženje cime (rosa, magla)! Jače su osjetljive na krumpirovu plijesan (Phytophthora) ranije sorte krumpira koje “zatvaraju” cimom redove (npr. Riviera, Adora, Colomba, Bellarosa, Arizona, Vineta, Primabella, Sunita…)! Zbog porasta temperatura zraka nakon 20. svibnja o.g. značajno raste opasnost od pojave i razvoja koncentrične pjegavosti cime krumpira (Alternaria), naročito u odnosu na dana između 9.5.-19.5. 2023. (suma “TOMCAST” vrijednosti posljednjih 9 dana iznosi samo 12, a ukupno u mjesecu svibnju 23)!

Iz tih razloga u narednim mjerama zaštite nadalje preporučujemo koristiti jedan od pripravaka protiv plamenjače (Phytophthora) sa jednim od specifičnih pripravaka za suzbijanje koncentrične pjegavosti (Alternaria) (ili koristiti tvornički kombinirane pripravke registrirane za suzbijanje obje bolesti cime krumpira) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Razmake između prvih aplikacije preporučujemo skratiti na najviše 8-10 dana (izuzev na poljima koja su napadnuta plamenjačom ili krumpirovom plijesni (Phytophthora) – skratiti razmake među prvim aplikacijama na samo 5-7 dana)!!

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti plamenjače krumpira (Phytophthora infestans) na fungicide tijekom 2018. i 2019. godine potvrđena je rezistentnost i slabija osjetljivost uzročnika bolesti na metalaksil-M iz skupine fenil-amida (izvor: Agronomski fakultet Zagreb, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Ministarstvo poljoprivrede) (https://rezistentnost-szb-hr)!

Zbog toplog razdoblja u zadnjoj dekadi svibnja, u danima nakon 20.5. zabilježena je masovnija aktivnost odraslih oblika prve ili prezimljujuće populacije krumpirove zlatice (Leptinotarsa). U proteklih su tjedan dana odložena brojnija jajna legla. U narednom toplijem razdoblju nadalje pregledavati prvu pojavu i veću brojnost njihovih ličinki, te na vrijeme poduzeti mjere njihova suzbijanja.

Projektom istraživanja osjetljivosti krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) na insekticide tijekom 2018. i 2019. godine u kontinentalnom dijelu Hrvatske potvrđena je rezistentnost (otpornost) ovog štetnika na veći broj različitih skupina insekticida (izvor: Agronomski fakultet Zagreb i Ministarstvo poljoprivrede) (https://rezistentnost-szb-hr). Nešto bolja učinkovitost očekuje se primjenom pripravaka iz skupine neonikotinoida (dopušten samo acetamiprid), zatim skupine diamida, semikarbazona i spinosina. Dobro je kombinirati i naizmjenično koristiti navedene skupine insekticida! Primjerice, premda je potvrđena rezistentnost na većinu sintetskih piretroida, gotova tvornička mješavina lambda-cihalotrina sa klorantraniliprolom bila je proteklih sezone u Međimurju vrlo učinkovita pri suzbijanju krumpirove zlatice!

U prvim aplikacijama poželjno je dodati folijarna “bio-gnojiva” s naglašenim sadržajem aminokiselina i/ili morskih algi, a naknadno krajem cvatnje kompleksna mineralna vodo-topljiva hranjiva s naglašenim sadržajem kalija i mikro-elemenata!

 

U ranim sortama krumpira voditi računa o izboru pripravaka (fungicida i insekticida) kraće karence u trajanju do 7 dana!

 

Dodatna zaštita pčela: Sukladno Zakonu o održivoj primjeni pesticida (NN 46/2022), ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele, profesionalni proizvođači moraju prije obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku.

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis