Obavijest voćarima

Prema najavama prognostičara u narednom tjednu se očekuju nove oborine, stoga upozoravamo voćare na moguće nove infekcije uzročnikom krastavosti (Venturia inequalis).

Preporučujemo uporabu jednog od preventivnih fungicida: Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Scab 80 WG, Kastor ili Polyram. U slučaju nastalih infekcija preporučujemo kurativne pripravke: Score 250 EC,Difcor, Sercadis plus ili Difenzone.

Za suzbijanje pepelnice (Podosphaera leucotricha ) na jabukama, preporučujemo zaštitu uporabom navedenih kurativnih pripravaka na osnovi difenkonazola i fenbukonazola.

U nasadima gdje je uočena pojava mina moljca kružnih mina (Leucoptera malifoliella) kao i gdje je zabilježen kritičan broj jabučnog savijača (Carpocapsa pomonella), preporučujemo uporabu insekticida Coragen 20 C, Mospilan  20 SG, Voliam targo ili Affirm opti.

 

U nasadima bresaka, nektarina i šljiva preporučujemo zaštitu od šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) uporabom fungicida Captan WP 50, Kastor ili Delan 700 WDG, a u nasadima bresaka sa izraženom pojavom pepelnice uporabite Luna experience ili Nativo koji djeluju i na trulež ploda (Monilinia fructigena).

Na pojedinim lokalitetima bilježimo kritičan broj leptira breskvinog savijača (Cydia molesta) pa preporučujemo uključiti dozvoljeni insekticid (Avaunt EC, Affirm opti,Coragen 20 SC).

 

 

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su na web tražilici http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

Nakon obavljene zaštite popunite evidencijske liste o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a ambalažni otpad sredstava za zaštitu bilja pravilno zbrinite.

                                                                                           mr.sc. Ivana Župić

                                                                                     e-mail:Ivana.Zupic@mps.hr

Pripremi za ispis