Obavijest tržnim proizvođačima oraha

Sredinom mjeseca ožujka o.g. (14.3.) upućene su smjernice za zaštitu plantažnih nasada oraha! Kao i druge orašaste vrste (npr. lijeska) u nasadima oraha bilježimo relativno mali broj neželjenih organizama u odnosu na druge voćne vrste (npr. jabučaste, koštičave, jagodaste), pa su isti vrlo prikladni za ekološku proizvodnju.

Među štetnim organizmima životinjskog podrijetla zadnjih desetak godina dominantan problem postaje orahova muha (Rhagoletis completa) (razvija jednu generaciju godišnje u drugom dijelu ljeta!), a povremeno se dojavljuju štete od drugih uzročnika “crvljivosti” (npr. jabučni savijač – Cydia pomonella). Vrlo rijetko na orasima pronalazimo lisne uši i grinje. Od uzročnika biljnih bolesti u Međimurju je vrlo česta, a pojavljuje se gotovo svake sezone siva pjegavost oraha (Gnomonia leptostyla). Povremeno smo pronalazili bakterijsku tamnu pjegavost i palež – uglavnom u mladim nasadima (Xanthomonas campestris pv. juglandis). U središnjem dijelu Međimurja tijekom prethodnog mjeseca travnja zabilježeno je 86,4 mm oborina, a proteklih je jedanaest dana obilježilo promjenljivo meteorološko razdoblje: u drugoj dekadi svibnja o.g. padale su iznadprosječne količine oborina (vidi Tablicu 1.), ali posljednjih šest dana (nakon 20.5.) najviše dnevne temperature zraka svakodnevno su u rasponu od 23,3°-28,8°C!

 

Tablica 1. Podatci o oborinama (mm) bitni za razvoj i ranu pojavu bolesti oraha (Gnomonia) tijekom druge dekade svibnja 2023. godine na nekim lokalitetima zapadnog, središnjeg i istočnog dijela Međimurja:

Mjerni lokalitet 11.5. 12.5. 13.5. 14.5. 15.5. 16.5. 17.5. Oborine

11.5.-17.5.

Ukupno oborina svibanj
Železna Gora 37,8 14,8 13,0 37,6 2,4 75,8 17,4 198,8 mm 251,4 mm
Mursko Središće 20,4 9,2 1,4 24,4 2,0 36,8 6,8 101,0 mm 118,4 mm
Kotoriba 12,0 3,0 1,8 22,8 2,0 22,0 0,6 64,2 mm 86,2 mm

*podatci do 6.00 sati dana 22.5. 2023!; **prosječna mjesečna temperatura zraka u mjesecu svibnju iznosi 15,3°C uz očekivanih 73,7 mm oborina!

 

 

U takvim smo uvjetima tijekom mjeseca travnja zabilježili 5, a tijekom mjeseca svibnja čak 9 uvjeta za primarne zaraze oraha uzročnikom sive pjegavosti lišće (Gnomonia). Prve znakove ili simptome ove bolesti primjećujemo na netretiranim stablima oraha u zapadnom i središnjem dijelu Županije (npr. Sveti Urban, Selnica, Čakovec) od sredine ovog mjeseca (17.5.)! Istovremeno tek nešto toplije kiše zabilježena 20.5./21.5. 2023. bile su optimalne za prvu ovogodišnju zarazu uzročnikom bakterijske tamne pjegavost i paleži (Xanthomonas).

Iznadprosječno vlažno i kišovito proljetno razdoblje (travanj i svibanj), te moguće naknadne ljetne oluje sa grmljavinskim pljuskovima i izraženom sparinom  sve više pogoduju razvoju bolesti voćaka iz skupine pjegavosti i paleži lišća, a često su napadnuti i plodovi. Jače zaraze uzročnikom sive pjegavosti (Gnomonia) pogoduju međusobnom spajanju sve brojnijih pjega, pa time nastaje smeđe uvijanje i sušenje lišća, uz prijevremeno otpadanje tijekom kolovoza i rujna! Na plodovima se pjegavost razvija u obliku okruglastih, udubljenih, nekrotičnih (mrtvih) pjega u zelenoj lupini. Ako se zaraze mladi plodovi dolazi do njihova propadanja i otpadanja. U slučaju kasnijih zaraza ostaju na stablima ali su sitniji od zdravih, imaju slabije razvijene jezgre i manje su ukusni. Mogu mumificirati (potpuno pocrne i smežuraju), pa ostaju visjeti na stablima do kasno ujesen ili tijekom zime. Takvi plodovi predstavljaju izvor bolesti u narednoj sezoni. Najpovoljnija temperatura za infekciju je 21°C, pri relativnoj vlažnosti 96-100 %! Kritično razdoblje za  usmjerene zaštite oraha protiv ove bolesti traje od sredine travnja do sredine lipnja! U našoj se zemlji ova bolest oraha može suzbijati registriranim anorganskim fungicidima na osnovi bakra (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) ili nekim organskim pripravcima (npr. boskalid & piraklostrobin)! U ekološkoj proizvodnji moguće je, pored bakarnih fungicida, koristiti mikrobiološke pripravke i sumporno-vapno. Ovisno o količini i rasporedu oborina, mjere zaštite bi u kritičnom razdoblju trebalo ponoviti nakon 50-60 mm oborina.

U narednih tjedan dana očekujemo toplo proljetno razdoblje s dnevnim temperaturama zraka >20°C, a moguće oborine očekujemo početkom idućeg tjedna (29.5.-30.5. 2023.)!

Na lišću i plodovima oraha u našoj su zemlji opisane i neke druge gljivične bolesti: npr. bijela pjegavost orahova lista (Microstoma juglandis), antraknoza (Gleosporium epicarpi) i sušenje grančica oraha (Phomopsis juglandina). Primjena površinskih fungicida na osnovi bakra, mikrobioloških pripravaka i sumpornog-vapna umanjuje i pojavu ovih uzročnika bolesti!

Tretiranje spomenutim pripravcima važno je provoditi u plantažnim nasadima oraha manjeg starosti i manjeg volumena gdje škropivom možemo zahvatiti veći dio krošnje!

Tretiranje bakarnim pripravcima važno je provoditi u plantažnim nasadima gdje se na deblima primjećuju znakovi raka kore, te u nasadima koji su proteklih sezona bili oštećeni različitim elementarnim nepogodama (npr. niske temperature, tuča, naplavna voda i sl.)!

Od početka ove godine do jučerašnjeg dana suma efektivnih temperatura zraka >10°C iznos tek 177,3°C (čak 80°C manje nego u istom razdoblju protekle 2022.), pa smo prve ulove jabučnog savijača (Cydia pomonella) bilježili tek s prvim danima mjeseca svibnja! Njihova brojnost u drugoj dekadi mjeseca svibnja nije bila izražena. Uvjeti za kopulaciju i odlaganje jaja u većem dijelu svibnja nisu bili optimalni. Pri zbroju temperatura 300-350°C planiramo prvo usmjereno suzbijanje ovog štetnika registriranim insekticidima.

Prema višegodišnjem iskustvu u Međimurju prve ulove orahove muhe (Rhagoletis completa) očekujemo i bilježimo tek početkom zadnje dekade mjeseca srpnja (20.7.-25.7.)!

 

VAŽNO: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis