Obavijest poljoprivrednim proizvođačima jabuke i kruške

U protekla tri dana palo je ovisno o lokalitetu i do 60 mm oborina. Meteorolozi najavljuju tijekom vikenda prestanak oborina, stoga upozoravamo proizvođače da što prije obave zaštitu protiv krastavosti jabuke i kruške. Od pripravaka je moguće koristiti neki od dolje navedenih fungicida.

Kaptana:(Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Khapo 80 WG, Scab 80 WG, Caption 80 WG)

Metiram: (Polyram) i dr

Ditianon: Delan 700 WDG,Ditoflo 700 WG, Delan pro, Delan SC, Alcoban ili Dynamo

Prilikom odabira sredstva birati onaj koji ste do sada najmanje puta koristili.

Kod suzbijanje pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) osim mehaničkog odstranjivati zaraženih izboja moguće je koristiti i pripravke na bazi sumpora. Kod primjene sumpora voditi računa da primjena na temperaturama iznad 25°C može dovesti do fitotoksičnosti.

U nasadima gdje postoji imamo jake napade pepelnice preporuča se primjena pripravaka Luna Experience, Sercadis plus i sl.

Obavezno provjeriti prema uputama mogućnost miješanja sredstva.

Potrebno je izvršiti  zaštitu protiv jabučnog savijača (Cydia pomonella). Neki od insekticida dozvoljeni za suzbijanje ovog štetnika su: Affirm, Affirm opti, Coragen 20 SC, Mospilan 20 SP, Harpun, Delegate 250 WG, Voliam targo i dr.

Praćen je i let moljac miner okruglih mina (Leucoptera malifoliella), no u ovoj godini nisu zabilježeni kritični ulovi ovog štetnika jer su vladali nepovoljni vremenski uvjeti. Oni poljoprivrednici koji imaju problem sa ovim štetnikom neka obave tretiranje sredstvima koji suzbijaju oba štetnika (Coragen, Voliam, Mospilan i sl.). Osim ovih štetnika na nekim lokacijama su primijećeni napadi lisnih ušiju (Aphididae), tako da je kod odabira sredstava, ukoliko utvrdite napad moguće koristiti insekticid koji djeluje i na ovog štetnika.

Na lokacijama gdje postoji problem sa jabukovom staklokrilkom (Synanthedon myopaeformis) moguće je postavljanje hranidbenih atraktanata (plastične boce sa jabučnim sokom) radi ulova odraslih, praćenja populacije i eventualno smanjivanja brojnosti. Let leptira počinje u svibnju i traje do kolovoza.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu. Vođenje evidencije uporabe SZB, atestiranje strojeva, skladištenje i zbrinjavanje ambalaže SZB te korištenje zaštitne opreme obveze su propisane: Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 te Pravilnikom o uvjetovanosti NN26/2023.

                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps
.hr

Pripremi za ispis