Obavijest vinogradarima

Od protekle preporuke prošlo je 9 dana, savjetujemo vinogradare da provode preglede svojih vinograda na prisutnost bolesti i štetnika.

 

Zaštitu vinove loze protiv plamenjače (Plasmopora viticola) moguće je provesti preparatima koji imaju sistemično djelovanje: Mikal premium F, Mikal Flash, Ampexio, Pergado F, Forum Star, Magma Triple, Fantic Fi dr.

 

Visoka vlaga zraka pogoduje razvoju pepelnice (Erysiphe necator), ali je moguća i  pojava sive plijesni (Botrytis cinerea).

 

Preparati koji se mogu koristiti za suzbijanje pepelnice su: Nativo WG, Stroby DF, Talendo SC, Topas 100 EC, Vivando SC, Dynali, Domark 40 ME i dr.

 

Let pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana) započeo je sredinom mjeseca travnja. Potrebno je provoditi preglede grozdića na prisutnost gusjenica. Sredstva dozvoljena za suzbijanje pepeljastog moljca su: Cythrin Max, Affirm, Laser, Rotor SuperCoragen 20 SC i dr.

 

Kod primjene insekticida važno je da se pokosi sav cvatući korov u vinogradu i da se zaštita obavlja u večernjim satima kada pčele ne lete.

 

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) svaki profesionalni korisnik obvezan je čuvati i voditi evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine kao i račune za kupljene pesticide.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

 

 

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine

zrinka.veceric@mps.hr

Pripremi za ispis