Uputa vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka

Posljednja preporuka za zaštitu plantažnih nasada upućena je prije 10 dana (15.05. 2023.)!

Proteklih je deset dana obilježilo promjenljivo meteorološko razdoblje: u drugoj dekadi svibnja o.g. padale su iznadprosječne količine oborina (vidi Tablicu 1.), ali posljednjih pet dana (nakon 20.5.) najviše dnevne temperature zraka svakodnevno su u rasponu od 23,3°-28,8°C! U takvim smo uvjetima u proteklom razdoblju zabilježili dvije jake zaraze uzročnikom krastavosti (Venturia) (17.5., 21.5.), te jednu jaču zarazu uzročnicima smeđe i sive truleži  (Monilinia, Botrytis) (17.5.)!

Tablica 1. Podatci o oborinama (mm) bitni za razvoj i ranu pojavu bolesti jabuke i kruške (Venturia) tijekom druge dekade svibnja 2023. godine na nekim lokalitetima zapadnog, središnjeg i istočnog dijela Međimurja:

Mjerni lokalitet 11.5. 12.5. 13.5. 14.5. 15.5. 16.5. 17.5. Oborine

11.5.-17.5.

Ukupno oborina svibanj
Železna Gora 37,8 14,8 13,0 37,6 2,4 75,8 17,4 198,8 mm 251,4 mm
Mursko Središće 20,4 9,2 1,4 24,4 2,0 36,8 6,8 101,0 mm 118,4 mm
Kotoriba 12,0 3,0 1,8 22,8 2,0 22,0 0,6 64,2 mm 86,2 mm

*podatci do 6.00 sati dana 22.5. 2023!; **prosječna mjesečna temperatura zraka u mjesecu svibnju iznosi 15,3°C uz očekivanih 73,7 mm oborina!

 

Zbog sjevernih zračnih strujanja u narednim danima više neće biti tako vreće, pa će dnevne vrijednosti temperature zraka najčešće biti u rasponu 15°-17°C! Nove su oborine moguće početkom narednog tjedna (29.5.-30.5. 2023.)!  Zbroj prosječnih dnevnih temperatura od početka kalendarske godine do jučerašnjeg dana u središnjem dijelu Međimurja uz rijeku Muru iznosi 1.078,0°C (slično protekloj 2022. godini)! Stoga računamo da je oslobađanje zimskih askospora odgovornih za primarne zaraze nasada jabuka i krušaka uzročnikom krastavosti (Venturia) u narednom razdoblju značajno manja. Ali, na lišću jabuka u slabije zaštićenih sorti Zlatni delišes još od 3. svibnja o.g. pronalazimo prve simptome krastavosti (Venturia) (isto je naknadno uočeno na sortama Jonagold, Idared i dr.), a plodovi jabuka još su vrlo osjetljivi na zaraze, pa vlasnicima preporučujemo pregledati zdravstveno stanje lišća i ocijeniti dosadašnje rezultate suzbijanja uzročnika krastavosti (Venturia)!

U poljskom mikro-pokusu na kritičnom lokalitetu Mursko Središće (zbog dugotrajnog zadržavanja vlage u krošnjama jabuka u mjesecu travnju 13.310 minuta, a u mjesecu svibnju 14.620 minuta) tijekom razdoblja 22.3.-19.5. 2023. provedeno je jedanaest aplikacija (dvije više više nego protekle 2022. u istom razdoblju), te je na sortama jabuka Zlatni delišes, Jonagored i Idared dobivena odlična djelotvornost u suzbijanju krastavosti (Venturia) i pepelnice (Podosphaera) primjenom anorganskih i organskih pripravaka (bakar, ziram, ditianon & pirimetanil, penkonazol, metiram, ditianon & kalijev-fosfonati, mefentriflukonazol, fluksapiroksad, kaptan, boskalid & piraklostrobin, fliksapiroksad & difenkonazol i sumpor)!

Simptome karantenske bakterijske paleži jabučastog voća (Erwinia amyloflora) na jabukama, kruškama i mušmulama do jučerašnjeg dana nismo pronalazili!

Preporučujemo nastaviti mjere zaštite jabuka i krušaka protiv ekonomski najvažnijih bolesti naizmjeničnim izborom dopuštenih fungicida sukladno njihovim ograničenjima i postranim učinkom na veći broj gljivičnih bolesti koje bilježimo u suvremenim plantažnim nasadima (npr. Venturia, Podosphaera, Alternaria, Monilinia) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! U aplikacijama prvih mjesec dana nakon cvatnje voditi računa o izboru formulacija i mješavina sredstva za zaštitu bilja koja imaju najmanji negativni postrani utjecaj na razvoj mrežavosti plodova jabuka.

Temperature zraka >20°C u posljednjih pet dana povoljno utječu na aktivnost važnijih fizioloških štetnih organizama životinjskog podrijetla: naročito iz skupine uši i fitofagnih grinja npr. jabučne zelene uši (na vršnom lišću) (Aphis pomi), krvave uši jabuke (Eriosoma lanigerum), crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) i prvih pokretnih jedinki kalifornijske štitaste uši (Quadraspidiotus perniciosus)(samo u nasadima gdje je ova karantenska vrsta prisutna!), te prema potrebi u zadnjoj dekadi mjeseca svibnja preporučujemo poduzetni njihovo usmjereno suzbijanje dopuštenim i selektivnim insekticidima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Tablica 1. Prosječni dnevni ulovi nekih štetnika na ferotrapovima u središnjem i zapadnom dijelu Međimurja (nasadi bez mreže protiv tuče) tijekom druge dekade mjeseca svibnja 2023.!:

Štetni organizam Cydia pomonella Leucoptera Cydia molesta Cydia funebrana Archips Ostrinia
Prosječni dnevni ulov leptira 0,1 10,1 1,3 2,8 0,1 0,1

Cydia pomonella=jabučni savijač; Leucoptera=moljac kružnih mina; Cydia molesta=breskvin savijač; Cydia funebrana=šljivin savijač; Archips=savijač kožice ploda; Ostrinia=kukuruzni moljac!

Od početka ove godine do jučerašnjeg dana suma efektivnih temperatura zraka >10°C iznos tek 158,7°C (čak 80°C manje nego protekle 2022.), pa smo prve ulove jabučnog savijača (Cydia pomonella) bilježili tek s prvim danima mjeseca svibnja! Njihova brojnost u drugoj dekadi mjeseca svibnja nije bila izražena (vidi Tablicu 1.) Pri zbroju temperatura 300-350°C planiramo prvo usmjereno suzbijanje ovog štetnika registriranim insekticidima (nešto ranije, odnosno narednih dana je moguće planirati aplikaciju pripravka iz skupine regulatora razvoja kukaca). Na nekim je lokalitetima u prve dvije dekade svibnja o.g. zabilježena brojnija populacija periodičkog štetnika: moljca kružnih mina (Leucoptera). U nasadima s izraženim rastom jednogodišnjih mladica pojavljuje se i populacija savijača kožice ploda (u proteklom razdoblju u zapadnom dijelu Županije je zabilježen slabiji let leptira vrsta Archips i Adoxophies)!

Tablica 2. Pregled jabučastog voća na ekonomski značajnije neželjene organizme početkom ljeta (fitofagne grinje, kukci):

Neželjeni organizam Mjesto kontrole (biljni organ) Stadij neželjenog organizma Kritični broj
Crveni voćni pauk (Panonychus ulmi) Na listovima uz provodnicu, ako je napad jak i na vršnom lišću pokretni stadiji 60 % napadnutih listova
Hrđasta grinja (Aculus schlechtendali) Lišće postaje svjetlije, a plodovi mrežavi, grinje vidljive povećanjem 15x pokretni stadiji 200-300 grinja po listu
Koprivina grinja

(Tetranychus urticae)

Na donjoj strani starijeg lišća pokretni stadiji 60 % napadnutih listova
Krvava uš jabuke (Eriosoma lanigerum) Mladice s bijelom prevlakom različiti stadiji 10-12 % napadnutih stabala
Jabučna zelena uš (Aphis pomi) Vrh mladice i vršni listovi beskrilne i krilate uši 10-15 % napadnutih vrškova
Pepeljasta uš (Dysaphis plantaginea) Listovi jako kovrčavi, plodovi deformirani beskrilne i krilate uši Odstranjivanje zaraženih vrhova i lokalno tretiranje samo napadnutih stabala!
Moljac kružnih mina (Leucoptera malifoliella) Na naličju vršnog lišća imago, jaja, mine, kukuljice 2-3 mine/listu
Savijači kožice plodova (Adoxophies, Pandemis, Archips) Vrhovi mladica zapredeni, napadnuti plod, oštećeno mjesto prekriveno listom gusjenice, let leptira, jaja 2-3 gusjenice na 100 mladica ili plodova
Kalifornijska štitasta uš (Diaspidiotus perniciosus) Na granama i plodovima (crvene pjege) razni stadiji Napad se ne tolerira!

 

Topliji dani u zadnjoj dekadi mjeseca svibnja o.g. s najvišim temperaturama zraka 23,3°-28,8°C pogoduju mogućoj pojavi fitofagnih stjenica!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis