Obavijest ratarima

Proizvođače jarog ječma upućujemo na pregled njiva na pojavnost pjega sive pjegavosti lista (Rinchosporium secalis) i mrežaste pjegavosti (Pyrenophora teres).

Preporučujemo primjenu jednog od fungicida: Elatus Era, Amistar 250 SC, Prosaro 250 EC, Azaka, Zantara, Riza.

 

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

Pripremi za ispis