Obavijest vinogradarima

Obavještavamo vinogradare da je obzirom na stalnu izmjenu kišnih i sunčanih sati potrebno izvršiti zaštitu protiv plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) jednim od fungicida: Mikal Flash, Mikal premium F, Curzate F, Pergato F i dr.

 

Za zaštitu od pepelnice (Erysiphe necator) primijeniti jedan od fungicida: Vivando,Stroby WG,Nativo 75 WG, Taleno extra i dr.

 

Preporučena sredstva primijeniti prema uputi proizvođača i u skladu sa FIS-bazom, obavezno evidentirati izvršeno tretiranje i propisno ambalažu.

Marijana Milušić dipl ing.

E-mail. Marijana.Milusic@mps.hr

Pripremi za ispis