Obavijest voćarima

Od početka svibnja, na svim agrometeorološkim postajama zabilježene su iznadprosječne količine oborina (93 do 121 mm oborina). Usporedbe radi, višegodišnji prosjek za ovo područje u mjesecu svibnju je 86,4 mm. Ovakvi vremenski uvjeti otežali su provođenje mjera zaštite plantažnih nasada jabuka i krušaka. U nedovoljno štićenim nasadima jabuka prisutni su simptomi krastavosti na listu, stoga upozoravamo voćare na važnost provođenja pravovremenih tretiranja nasada radi zaštite ploda jabuke, koji je još uvijek u jako osjetljivoj fazi.

Za preventivnu zaštitu plantažnih nasada jabuka i krušaka od uzročnika krastavosti jabuka (Venturia inaequalis) predlažemo primjenu fungicida na bazi: ditianona (Faban, Delan 700 WDG, Delan pro, Delan SC, Ditoflo 700 WG, Alcoban ili Dynamo) ili na bazi metirama (Polyram DF) ili kaptana (Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Scab 80 WG, Caption 80 WG).

Visoka vlažnost zraka pogoduje razvoju pepelnice (Podosphaera leucotricha). Za suzbijanje pepelnice predlažemo primjenu pripravaka na bazi sumpora, a u jače zaraženim nasadima moguća je primjena pripravaka Sercadis ili Luna expirience.

Let jabučnog savijača (Cydia pomonella) bilježimo od 27. travnja, a intenzivniji let u kritičnom broju bilježimo oko 4. svibnja. Sume prosječnih efektivnih temperatura (>10°C) ukazuju na početak ubušivanja gusjenica jabučnog savijača u plodove jabuka.

Let minera okruglih mina (Leucoptera malifoliella) bilježimo od sredine travnja, ali u manjoj brojnosti nego prethodne godine.

Insekticidi dopušteni za suzbijanje jabučnog savijača su: Affirm, Affirm opti, Coragen 20 SC, Mospilan 20 SP, Harpun, Delegate 250 WG, Voliam targo i dr. Insekticidi Coragen, Affirm opti, Voliam targo, Mospilan 20 SG imaju dopuštenje za suzbijanje minera okruglih mina.

Porastom temperature zraka, koju prati visoka relativna vlaga stvaraju se povoljni uvjeti za rast populacije lisnih uši i crvenog voćnog pauka, stoga upozoravamo voćare da vrše preglede nasada na prisutnost ovih štetnika.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

 

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

 

 

 

                                    Suzana Slovic, dipl.ing.               

                                                E-mail: Suzana.Slovic@mps.hr

Pripremi za ispis